Terug naar home
MijnSyntra
Horeca

Opleiding Uitbater kleinschalig logies

Wie een kleinschalig en/of familiaal logies onder de vorm van een bed&breakfast, een gastenverblijf of een familiaal hotel wenst uit te baten in Vlaanderen zit goed in deze gerichte en veelzijdige opleiding. Of het toeristisch verblijf zich in een landelijke of stedelijke omgeving bevindt is van minder belang.

Info

Beginner icon

Beginner

Kies een opleidingsformule en bekijk alle details:

Waar en wanneer?

Jammer, op dit moment is deze opleiding nog niet beschikbaar.

Voorlopig staat deze opleiding nog niet ingepland. Blijf je graag op de hoogte wanneer je kunt inschrijven voor deze opleiding? Laat dan je gegevens na.

Hou me op de hoogte

Programma

Deze opleiding duurt 1 jaar en beslaat 168 lesuren ( 42 sessies van 4 lesuren). De lessen gaan door in campus Sint-Niklaas, er worden ook enkele online lessen en bedrijfsbezoeken georganiseerd. 

Kleinschalig logies: sectoranalyse en regelgevend kader: 8 sessies (4 uur)
In het onderdeel sectoranalyse ontleed je haarfijn het kleinschalig toerisme. Je leert wat het toerisme te betekenen heeft op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Zo kom je uit bij de reeks troeven van het kleinschalig toerisme zowel in de stad als op het platteland. Je onderscheidt trends in kleinschalige logies en het plattelandstoerisme en verneemt meer over de toeristische instellingen die invloed hebben op de uitbating van kleinschalige logies. Tenslotte raak je helemaal doordrongen van het gastheerschap.
Het luik wetgeving vertrekt van het Vlaams Decreet dat de toeristische logies regelt en leidt je door het bos van Besluiten en Decreten.

INHOUD
Thema sectoranalyse: 3 sessies
Thema wetgeving: 2 sessies
Thema bedrijfsbezoeken: 2 sessies
Moduleproef: 1 sessie

Inrichting en infrastructuur van een kleinschalig logies: 10 sessies (4 uur)
Hier kom je te weten hoe je best de koe bij de horens vat bij de opstart, uitbouw en inrichting van jouw logies. De opleiding heeft niet alleen oog voor de wettelijke voorschriften op het vlak van ruimtelijke ordening, maar besteedt veel aandacht aan alle technische aspecten van inrichting. Interieur en uitstraling verdienen hier alle aandacht. Brandveiligheid en preventietips, hygiëne en voedselveiligheid zijn eveneens aan de orde. De lesgevers adviseren je hoe je het gastenverblijf toegankelijk kunt maken voor anders-validen. Milieuzorg zit ingebed in het luik rond duurzame exploitatie van het logies. EHBO en eindwerkbegeleiding ronden deze belangrijke module af.

INHOUD
Ruimtelijke ordening: 1 sessie
Inrichting – technische aspecten: 2 sessies
Inrichting – uitstraling: 1 sessie
Brandveiligheid en brandpreventie: 1 sessie
Duurzame exploïtatie, hygiëne en voedselveiligheid: 1 sessie
Toegankelijkheid en EHBO: 2 uur
Eindwerkbegeleiding: 2 sessies
Moduleproef: 1 sessie

Onthaal en service in het kleinschalig logies: 9 sessies (4 uur)
Klantentevredenheid en kwaliteitszorg gaan hand in hand in deze module. Voor je het goed beseft raak je doordrongen van het streven naar een kwalitatieve service. Je leert hoe je de gezonde principes van het gastheerschap concreet toepast in de dagelijkse werking van je gastenverblijf. Verder hou je de kwaliteitsvinger aan de pols en stuur je dienstverlening en gastvrijheid bij waar nodig. Met het aanbod van bijkomende diensten kan je het de gasten best naar hun zin maken, of het nu over het gebruik van streekproducten gaat, het aanbod van gastentafels of het onderhoud en reiniging van kamers of bedlinnen. Enkele bezoeken aan bestaande logiesverstrekkers tonen aan hoe het concept werkt.

INHOUD
Klantentevredenheid en kwaliteitszorg: 3 sessies
Dienstverlening: 2 sessies
Bedrijfsbezoeken: 2 sessies
Eindwerkbegeleiding: 1 sessie
Moduleproef: 1 sessie

Beheer van het kleinschalig logies: 15 sessies (4 uur)
Marketing en bedrijfseconomische aspecten vormen de ruggengraat van deze module.
Je leert met marketingaspecten om te springen als handige gereedschappen. Je vertrekt hier van het algemeen bezoekersprofiel en probeert jouw logiesverstrekkend bedrijf te positioneren in de markt. Zo ga je de doelgroep bepalen rekening houdend met leeftijd, gezinssamenstelling, demografische gegevens, interesses e.d.m. In functie van deze doelgroep ga je de comforteisen na en zoek je naar kenmerken die je onderscheiden van je concurrenten. De zes p’s product, plaats, promotie, prijszetting, personeel en presentatie leveren je de bouwstenen voor een waterdicht marketingplan gebaseerd op origineelogende arrangementen. Om jouw unieke aanpak aan de wereld kenbaar te maken, leert de SYNTRA-docent je een weg te banen in de communicatiemix (mond-aan-mond reclame, free publicity, flyers, direct marketing, beurzen, reclamen, webmarketing).
De bedrijfseconomische aspecten die SYNTRA hier behandelt zijn het verlengstuk van de op de praktijk geschoeide opleiding basiskennis bedrijfsbeheer. De thema’s die deze modules kruiden leveren heel wat informatie op afgestemd op de uitbater van kleinschalige logies. De aandacht gaat specifiek naar: de prijszetting, de haalbaarheid van de gastenkamers, het sociaal statuut van de zelfstandige en verzekeringen.

INHOUD
Marketing: 5 sessies
Bedrijfseconomische aspecten: 9 sessies
Moduleproef: 1 sessie

Afsluitende eindproef: 1 sessie (4 uur)

Voor wie

Deze ondernemersopleiding richt zich tot personen die een kleinschalig, familiaal logies wensen uit te baten in Vlaanderen, en dit zowel in hoofd- of in bijberoep. Onder kleinschalige logies wordt in de eerste plaats een gastenverblijf verstaan in een landelijke of stedelijke omgeving. Ook diegene die een kleinschalig familiaal hotel (max. 15 kamers) wenst uit te baten, of een alternatief logies als gastenverblijf wenst in te richten, vormt de doelgroep van deze opleiding. Tenslotte kan (een deel van) het opleidingstraject ook diegene aanspreken die een vakantiewoning  wenst uit te baten.  
Uiteraard kunnen ook huidige uitbaters van gastenkamers terecht in deze opleiding in functie van hun opleidingsbehoeftes. Zij kunnen dan kiezen voor die module(s) die hun interesseren.  

Materiaal en extra kosten

De opleiding loopt over één cursusjaar. De meeste sessies vinden plaats op een vaste lesdag. De bedrijfsbezoeken worden afwisselend op een weekavond gegeven.

Extra kosten bedrijfsbezoeken niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Spildocente Nele Vercauteren is interieurarchitecte en baat een B&B uit in Tielrode.

http://arck-bb.be/

 

Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de bijhorende kost.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen

De proef bestaat uit een schriftelijke studie over jouw concreet logiesproject en de mondelinge verdediging hiervan. In deze monografie moeten naast een case-study ook de voornaamste aspecten van de verschillende vakken aan bod komen toegepast op jouw eigen gastenverblijf.

 

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Info

Beginner icon

Beginner

Heb je een vraag over deze opleiding?

Stel een vraag

Deze opleidingen vind je misschien ook interessant:

Bekijk meer opleidingen

Fermenteren met dranken

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Beginner icon

Beginner

dieetijs en alternatieve ijsbereidingen

Sint-Niklaas

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Traiteur-banketaannemer

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Fermenteren met groenten en kruiden

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Beginner icon

Beginner

Horeca booster

Gent

education type icon

Dagopleiding

Beginner icon

Beginner

Theesommelier voor gevorderden

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Gevorderd icon

Gevorderd

Kaasmeester

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Theesommelier

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Stef_pikaflor_card
Steffen maakte de sprong van hobbybrouwer naar microbrouwer

Steffen maakte de sprong van hobbybrouwer naar microbrouwer

Ondernemen

Blog
Den-eeuwigen-beenhouwer-1
Duurzame productie, van boer tot bord

Duurzame productie, van boer tot bord

Ondernemen

Blog
An-Sofie Dhaenens_card
An-Sofie laat filmwereld links liggen en opent bakkerij

An-Sofie laat filmwereld links liggen en opent bakkerij

Een nieuw (bij)beroep

Blog
brand element