AANVRAAG VRIJSTELLING

EEN OPLEIDING VOLGEN MET EEN VRIJSTELLING

Behaalde je al een diploma, credits of puntenattesten in een onderwijsinstelling? Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen.

Soorten vrijstellingen

Er bestaan 2 categorieën vrijstellingen:

  1. Opleidingen die modulair zijn opgebouwd. In dat geval kan je voor de volledige module(s) vrijstelling(en) aanvragen.

  2. Opleidingen die met vakken zijn opgebouwd. In dat geval moet je vrijstellingen aanvragen per vak. De vrijstellingsaanvraag voor vakken mag maximum 1/3 van het totaal aantal lesuren per cursusjaar omvatten (of per semester bij een voltijdse dagopleiding).

 

Wanneer kan je een vrijstelling aanvragen?

Je kan een vrijstelling aanvragen op basis van diploma’s, credits of puntenattesten behaald in onderwijsinstellingen voor vakken/modules met dezelfde of ruimere leerinhouden. Daarnaast kan er ook een vrijstelling aangevraagd worden op basis van bewezen praktijkervaring of bewijs van het behalen van de beoogde leeruitkomsten.

Een aanvraag is pas mogelijk na inschrijving.

 

Goedgekeurde aanvraag

Toegekende vrijstellingen gelden voor lessen én examen.

 

Vraag een vrijstelling aan

Bekijk het programma van de opleiding die je wilt volgen en duid op het vrijstellingsformulier de specifieke vakken of modules aan waarvoor je een vrijstelling wilt vragen (opgelet : je vrijstellingsaanvraag moet ten laatste vóór het tweede lesmoment van de betrokken module ingediend worden).

Voeg een (studie)bewijs toe: een kopie van je diploma, getuigschrift of credits, leeruitkomsten of ervaringsbewijs.

Het ingevulde vrijstellingsformulier bezorg je terug via mail naar info@syntra-mvl.be. We verwerken je aanvraag zo snel mogelijk.

Download hieronder de aanvraag tot vrijstelling.