AFSTANDSLEREN

Bij Syntra Midden-Vlaanderen hebben we een groeiend aanbod aan online en blended opleidingen. De leerinhoud wordt volledig of deels aangeboden via afstandsleren: op eigen tempo via e-leren of samen met jouw mede-cursisten in een virtuele klas. 

We bieden verschillende vormen van afstandsleren aan. We lichten ze hieronder even toe:

E-LEARNING

Bij e-leren wordt (een deel van) de leerinhoud digitaal aangeboden, als cursist neem je dit zelfstandig door. Je leert dus helemaal op je eigen tempo. Via digitale leerpakketten verwerf je zelfstandig bepaalde leerinhoud, als voorbereiding op de contactmomenten. Tijdens die contactmomenten zit je samen met jouw medecursisten, leer je nieuwe (praktijk)vaardigheden aan en herhaal of verdiep je de theoretische leerinhoud. Zo is er meer tijd op de campus voor praktijk en voor het inoefenen van de nodige vaardigheden. 

VIRTUELE KLAS

Bij een virtuele klas gaan jouw lessen nog steeds live door, maar volg je die van achter jouw computer thuis. Hierdoor verlies je minder tijd aan verplaatsing naar de campus. Les gemist? De online lessen worden meestal ook opgenomen.

In sommige opleidingen heb je ook de keuze om naar de campus te komen of van thuis uit deel te nemen. Onze hiervoor ingerichte klaslokalen bieden je een perfecte leerervaring.

BLENDED LEREN

Jouw opleiding wordt deels via klassikaal leren en deels via e-leren georganiseerd. Zo krijg je het beste van twee werelden. Via digitale leerpakketten verwerf je zelfstandig bepaalde leerstof die je voorbereidt op de contactmomenten. Tijdens die contactmomenten zit je samen met jouw medecursisten, leer je nieuwe (praktijk)vaardigheden aan en herhaal of verdiep je de theoretische leerstof. Zo is er meer tijd op de campus voor praktijk en voor het inoefenen van de nodige vaardigheden.

Bij opleidingen die volledig via zelfstudie verlopen kan je een beroep doen op de coach of docent, door een coaching moment in te plannen of een vraag te stellen via het leerplatform. 

Ben je benieuwd welke opleidingen we als afstandsleren aanbieden?