KLACHTEN

Onze visie op klachten

Syntra Midden-Vlaanderen streeft continu naar de verbetering van zijn dienstverlening en werking. Mocht je suggesties ter verbetering hebben, dan zijn onze medewerkers het eerste aanspreekpunt en zullen ze je suggesties intern communiceren aan de bevoegde personen.

Heb je ondanks onze inspanningen toch een klacht, dan horen wij die graag. We zien elke vraag immers als een kans om te verbeteren. Aarzel dus niet om jouw klacht te formuleren.

Je kan er van op aan dat we jouw klacht steeds vertrouwelijk behandelen.

 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Gelieve jouw klacht schriftelijk te bezorgen aan Wim Blommaert*, de klachtencoördinator van Syntra Midden-Vlaanderen

  • via mail: wim.blommaert@syntra-mvl.be met als onderwerp Klacht.

  • via brief: Wim Blommaert, Klachtencoördinator Syntra Midden-Vlaanderen, Hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas.

*Opgelet, voor cursisten in duaal leren bestaat een andere procedure (zie onderaan).

 

Tips voor het formuleren van uw klacht:

  • Vermeld op je brief je naam en je contactgegevens (liefst mail én telefoon).

  • Omschrijf je klacht duidelijk en probeer je te beperken tot de objectieve feiten en hoofdzaken.

  • Gaat je klacht over een opleiding? Vermeld de opleidingsnaam en de campus waar je de opleiding volgt.

  • Gaat je klacht over een examen? Volg de beroepsprocedure die opgenomen is in het examenreglement.

  • Als je een klacht indient in naam van meerdere cursisten, laat hen de brief tekenen onder hun naam.

  • Formuleer – indien mogelijk – welke acties je verwacht ter compensatie van een mogelijke tekortkoming.

We zijn via mail en telefonisch steeds bereikbaar om informatie te verstrekken of vragen te beantwoorden, maar enkel bij een schriftelijk geformuleerde klacht kunnen we een grondige behandeling van jouw klacht garanderen. Dank bij voorbaat voor jouw begrip.

 

Hoe verloopt een klachtenprocedure?

Je krijgt van de klachtencoördinator een ontvangstmelding binnen de drie werkdagen (behalve bij collectieve sluiting). De klachtencoördinator bezorgt jouw klacht aan de aangeduide klachtenbehandelaar. Het resultaat van de behandeling ontvang je schriftelijk.
 

Welke klachten worden niet behandeld?

Mochten we jouw klacht niet kunnen behandelen, zullen wij je op de hoogte brengen waarom wij jouw klacht niet kunnen behandelen en wie eventueel jouw klacht wel kan behandelen.
 

Wat kan ik doen als ik na de behandeling van mijn klacht niet tevreden ben?

In de tweede lijn kun je met jouw klacht terecht bij de klachtenbehandelaar VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Dit doe je via een e-mail naar klachten@vlaio.be.

Meer info over de procedure: https://www.vlaio.be/nl/over-ons/klachten

Indien je niet akkoord gaat met het voorstel van het Bestuursorgaan, kan tegen dit voorstel beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Ombudsdienst.

 

Ik volg duaal leren of leertijd. Hoe kan ik een klacht indienen?

Voor een opleiding in duaal leren kan je bij Syntra Midden-Vlaanderen een klacht indienen bij Wim Blommaert, de klachtencoördinator, via mail naar wim.blommaert@syntra-mvl.be met als onderwerp ‘Klacht’, of via brief naar Wim Blommaert, klachtencoördinator van SYNTRA Midden-Vlaanderen, Hogekouter 1 te 9100 Sint-Niklaas. Je krijgt van de klachtencoördinator een ontvangstmelding binnen de drie werkdagen (behalve bij collectieve sluiting). De klachtencoördinator bezorgt jouw klacht aan de aangeduide klachtenbehandelaar. Het resultaat van de behandeling ontvang je schriftelijk.

Voor een opleiding in leertijd kan je een klacht indienen bij VDAB via deze link:  https://www.vdab.be/klachten. Je krijgt (binnen de 7 dagen) een ontvangstmelding. De VDAB-klachtenbehandelaar hoort de betrokkenen en brengt je binnen de 20 dagen op de hoogte van een voorstel tot oplossing. Naderhand krijg je van de VDAB-klachtenmanager een schrijven, waarin acties en voorstel opgenomen zijn.