MISSIE EN VISIE

Wat doen we?

Syntra organiseert opleidingen voor doeners. We versterken en ontplooien de competenties op een uitgesproken praktijkgerichte manier bij iedereen met professionele ambities.

Hoe doen we dat?

Samen met mensen en bedrijven gaan we op zoek naar hun opleidingsbehoefte en hoe we deze op een praktijkgerichte en persoonlijke manier kunnen invullen.

Door middel van doorgedreven praktijkgerichte opleidingsvormen ontwikkelen we kandidaat-starters, ondernemers en medewerkers als professional. Bij (jong‐)volwassenen wakkeren we de passie voor een stiel aan door hen al doende en via werkplekleren expertise bij te brengen.

We rekenen daarbij op een breed netwerk van lesgevend personeel, coaches en leerbedrijven met ruime praktijkervaring in het onderwerp. In dialoog met hen, de arbeidsmarkt en het middenveld/de sector creëren we een actueel opleidingsaanbod, afgestemd op technologische innovaties en nieuwe behoeften.

Kandidaat‐starters coachen we bij de sprong naar ondernemerschap.

Zo stomen we zowel bedrijven als bedrijvige mensen klaar voor de toekomst.

 

Waar hechten we als organisatie belang aan?

Bij Syntra Midden-Vlaanderen streven we ernaar dat onze waarden en normen weerspiegeld worden in onze dagelijkse manier van werken. In het nemen van beslissingen en bij het uitvoeren van onze activiteiten hechten we veel belang aan onderstaande waarden:

  • klantgedreven

  • flexibel

  • samen (net)werkend

  • positieve ingesteldheid

  • ondernemend

  • praktijkgericht

Deze waarden verduidelijken waar we voor staan, typeren Syntra Midden-Vlaanderen als organisatie en geven richting aan ons gedrag.