Terug naar home
MijnSyntra
leerjobs

Leerjobs

Syntra Midden-Vlaanderen is partner in het ESF-project Leerjobs

Om haar regisseursrol efficiënt en effectief te kunnen opnemen werkt VDAB in samenwerking met Syntrum / het Syntra-netwerk een EVC-aanpak uit om ervaring opgedaan in “lerende jobs” om te zetten in het behalen van een beroepskwalificatie voor individuen die

  • ofwel bij instroom in de werkloosheid nog geen beroepskwalificatie van minstens niveau 3 bezitten (in eerste instantie zijn dat jongeren).

  • ofwel als werkzoekende of werknemer geen mogelijkheid hebben om een beroepskwalificatie te behalen via een opleidingstraject omdat het ontwikkelen en inrichten van een beroepskwalificerend opleidingstraject maatschappelijk en economisch niet rendabel is.

  • ofwel als werknemer hun opgedane ervaring willen omzetten in een beroepskwalificatie.

Het project heeft als einddoel een zinvolle en haalbare aanpak te ontwikkelen zodat het Syntra-netwerk en de deelnemende sectoren gezamenlijk en onder de regie van VDAB experimentele beroepskwalificerende EVC-trajecten kunnen organiseren. De 'lerende jobs' die hiervoor ingezet worden noemen we Leerjobs.

Financiële steun

  • ESF €718.438,54

  • Vlaams cofinancieringsfonds: €150.778,81

Duur

1 mei 2022 tot 31 december 2023

leerjobs logo