Terug naar home
MijnSyntra
Administratie

Opleiding Medisch secretaresse / secretaris

Als medisch secretaris / secretaresse ben je de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten en gezondheidscentra. Je hebt ook op sociaal vlak een belangrijke rol: patiënten onthalen, vertegenwoordigers ontvangen, enz. In de opleiding medisch secretaresse / secretaris leer je alles wat je moet kunnen in het medisch secretariaat, krijg je inzicht in het beroep en leer je de beroepsgebonden medische terminologie kennen. Ook de noodzakelijke sociale vaardigheden en wetgeving komen aan bod. Tenslotte wordt ook in diverse vakken aandacht besteed aan talenkennis, die toegepast wordt op het medische secretariaat.

Info

Gent

Beginner icon

Beginner

Prijs vanaf 1.004,99 (incl. BTW)

Kies een opleidingsformule en bekijk alle details:

Waar en wanneer?

Locatie Tijdstip les Startdatum

Prijs

Locatie

Gent

Tijdstip les

overdag

Startdatum

26/09/2022

Prijs

€1.004,99

Lessenrooster Nu inschrijven

Programma

 

 • Je hebt gemiddeld 20u les per week.

 • Dit modulair traject is opgebouwd uit 4 onderdelen:

  Office Assistant

  • Digital skills voor de Office Assistant: Word, Powerpoint, Excel en Outlook – 52u
  • Mondelingen en schriftelijke zakelijke communicatie – 32u
  • Basis zakelijk Frans – 40u
  • Basis zakelijk Engels – 40u
  • Doelgericht, efficiënt en flexibel werken als Office Assistant – 28u
  • Digitale trends en futureproof werken in de kantooromgeving – 20u
  • Eindproef

  Medical Management Assistant

  • Anatomie, fysiologie, pathologie en hygiëne E-leren – 54u
  • Organisatie van het medisch secretariaat en deontologie – 44u
  • Medische terminologie en instrumentarium – 32u
  • Riziv- reglementering,  gezondheidszorg en medische registratie – 32u
  • Digitale trends en ontwikkeling in de zorgsector – 20u
  • Frans en Engels voor het medisch secretariaat – 20u
  • Eindwerkbegeleiding Medical management assistant- 8u
  • Eindproef

  Werkplekleren (200u)

  Start me up – Ondernemerschap 

  Ondernemen zit in het DNA van Syntra. Daarom integreren wij in onze voltijdse dagopleidingen de opleidingsmodule start me up (ondernemerschap). De modules marketing, financieel inzicht en opstartmodaliteiten bereiden je voor om succesvol aan de slag te gaan met je eigen zaak. Via het starterskompas ontdek je de sterke en zwakke punten van je project. Na afloop beschik je over een ondernemersplan als basis voor de zaak die je wil opstarten. 

 

Leren en werken

In deze opleiding medisch secretaresse / secretaris is een externe stage voorzien van 200 uur. Deze stage is verplicht en onbezoldigd. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats of in overleg met je docent/stagebegeleider. 

Voor wie

Wil jij op een periode van één jaar het beroep van Medical Management Assistant aanleren vanuit de praktijk?
Dan is deze voltijdse dagopleiding de juiste keuze. Dankzij de duale aanpak van onze docenten die met beide voeten in het beroep staan enerzijds en anderzijds de kans die je krijgt om via stage in een leerbedrijf ook zelf aan de slag te gaan, kom je met heel wat praktijkervaring aan de start.

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een diploma hoger secundair onderwijs vereist (ASO, TSO, KSO of BSO mét specialisatiejaar). Voor aanvang van de opleiding bezorg je een kopie van jouw behaalde diploma aan de campus.

Over het beroep

Op het einde van de opleiding medisch secretaresse / medisch secretariaat ben je in staat om de taken van dit beroep met glans uit te voeren:

 • Patiënten ontvangen, ze informeren over het verloop van het onderzoek, de behandeling en ze oriënteren.
 • Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken bij elk bezoek of bij elke verandering van de situatie.
 • De planning van de organisatie en de agenda van de arts bijhouden.
 • Verslagen van operaties of medische handelingen invoeren, de lay-out verzorgen en ze doorsturen naar patiënten, artsen…
 • De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling dossier, invullen van formulieren,…)
 • De facturatie en de inning van de medische handelingen realiseren en er aangifte van doen bij de sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen,…
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren.
 • Het beheer en bijhouden van documentatie.
 • Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie.
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen.

De tewerkstelling is ruim:

 • Ziekenhuis of ziekenhuisdienst
 • Dokterspraktijk
 • Woonzorgcentrum
 • Mutualiteiten
 • Gezondheidscentra
 • Medisch labo

Tewerkstelling kan via een bediendecontract, maar aangezien de module ‘Ondernemerschap’ is opgenomen in de opleiding ben je ook gewapend om als zelfstandige tewerkgesteld te worden en hiermee een antwoord te bieden aan de veranderingen in de sector.

Materiaal en extra kosten

Extra kosten

Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de bijhorende kost. Je zal eveneens een 3-tal handboeken moeten aankopen. De richtprijs is 50 euro.

Bij voorkeur beschik je over een eigen computer met Windows besturingssysteem waarop je de module informatica van thuis kan afwerken. Wie hier niet over beschikt kan met de campus afspraken maken om de computers ter plekke te gebruiken voor dit vak.

 

 

 

 

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen

VRIJSTELLINGEN

Vrijstellingen worden via officiële documenten bij de start van de opleiding aangevraagd. De aanvraag dient onderbouwd te zijn met de nodige documenten. ( diploma, ECTS-fiches, creditbewijzen, leerdoelen,...)

EXAMENS


Op het einde van iedere module worden jouw kennis en vaardigheden geëvalueerd aan de hand van een theoretisch en/of praktisch examen. Deze evaluatie geeft je een zicht op je verworven competenties. Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het Nederlands worden afgenomen (uitgezonderd taalvakken).
Op het einde van de opleiding wordt er een eindproef afgenomen door de docent in aanwezigheid van een extern jurylid.

GETUIGSCHRIFT OF DIPLOMA

Wie de opleiding met succes beëindigt, ontvangt volgende getuigschriften/diploma's:

 • diploma/getuigschrift Office Assistant
 • diploma/getuigschrift Medical Management Assistant
 • getuigschrift ondernemerschap

 

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. 

Info

Gent

Beginner icon

Beginner

Prijs vanaf 1.004,99 (incl. BTW)

Neem deel aan onze infosessies

Bekijk het overzicht

Heb je een vraag over deze opleiding?

Stel een vraag

Deze opleidingen vind je misschien ook interessant:

Bekijk meer opleidingen

Winkelbediende duaal

Aalst, Gent, Sint-Niklaas

education type icon

Duaal leren

Beginner icon

Beginner

Praktijkcursus boekhouden voor de kmo

Gent

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Managementrapportering en budgettering

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Gevorderd icon

Gevorderd

Notarieel medewerker

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

E-mailetiquette

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Beginner icon

Beginner

Administratief medewerker duaal

Asse, Gent, Sint-Niklaas

education type icon

Duaal leren

Beginner icon

Beginner

Professional organizer

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Fleet manager

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Circulair ondernemen 1
“De toekomst van onze economie zal circulair zijn … of niet”

“De toekomst van onze economie zal circulair zijn … of niet”

Een nieuw (bij)beroep

Blog
team digitale leeroplossingen syntra nxtpro 8
Op de koffie bij: Team digitale leeroplossingen

Op de koffie bij: Team digitale leeroplossingen

Teams

Blog
roman-fietsenmaker
Roman: bescheiden fietsenmaker met groot talent

Roman: bescheiden fietsenmaker met groot talent

Een nieuw (bij)beroep

Blog
brand element