Terug naar home
MijnSyntra
Vastgoed

Opleiding Vastgoedmakelaar

Een vastgoedmakelaar is een door het Beroepsinstituut (BIV) erkende vastgoedprofessional, die zijn beroep uitoefent als bemiddelaar, syndicus of rentmeester. De bemiddelaar is de meest bekende en de meest uitgeoefende vorm van het beroep: voor derden bijstand verlenen bij een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen. Een syndicus zorgt voor het beheer en het behoud van de gemene delen van de mede-eigendom van gebouwen. De rentmeester beheert of ontwikkelt onroerende goederen voor rekening van derden.

Info

Gent

Beginner icon

Beginner

Prijs vanaf 1.080,00 (incl. BTW)

Kies een opleidingsformule en bekijk alle details:

Waar en wanneer?

Klassikale lessen

Locatie Startdatum Tijdstip les Prijs

Locatie

Gent

Startdatum

25/09/2023

Lessenrooster

Tijdstip les

overdag

Prijs

€1.080,00

Nu inschrijven

Programma

 

De opleiding Vastgoedmakelaar bestaat uit een introductiecursus Vastgoedbediende gevolgd door een algemeen vastgoedtraject en afgesloten met een traject Vastgoedmakelaar-bemiddelaar.

 

EERSTE JAAR

 

Modules vastgoedbediende (5 modules)

Module 1: Efficiënt werken in het vastgoedkantoor – 7 sessies + evaluatie

 • Werking van het vastgoedkantoor
 • Agendaplanning en timemanagement
 • Digitalisering in het vastgoedkantoor
 • Vastgoedmarketing
 • Basis boekhouden (via e-learning en begeleiding)

Module 2: Huurtransacties – 7 sessies + evaluatie  

 • Samenstellen van het verhuurdossier
 • De huurovereenkomst
 • Het verhuurproces
  • Screening kandidaat-huurders
  • Woningkwaliteitsnormering
  • Opvolg na verhuur

Module 3: Kooptransacties – 7 sessie + evaluatie

 • Verkoopdracht / mandaat
 • Samenstellen van het verkoopdossier
 • De verkoopovereenkomst
 • Het verkoopproces
  • Facturatie bij verkoop
  • Opvolg na verkoop

Module 4: Beheermandaten – 6 sessies + evaluatie

 • Privaat beheer: Rentmeesterschap
  • Beheermandaat
  • Aandachtspunten samenstellen gebouwdossier
  • Inning en beheer van huurwaarborgen, huurgelden, kosten en administratieve opvolging
 • Beheer in mede-eigendom: Syndicus
  • Beheermandaat
  • Gebouwdossier
  • Taken van de syndicus
  • Administratief beheer
  • Financieel beheer
  • Technisch beheer – basis
  • Verzekeringen in mede-eigendom inclusief schadeafhandeling

Module 5: Klantgerichte communicatie in het vastgoedkantoor – 6 sessies inclusief evaluatie

 • Schriftelijke communicatie met internen, klanten en andere externen
  • Afspraken vastleggen
  • Tijdig communicatie doorgeven
  • Antwoorden op infovragen
  • Aanvragen van offertes
  • Aanvragen van documenten
  • Evaluatie
 • Mondelinge communicatie met internen, klanten en andere externen
  • Efficiënte communicatietechnieken
  • Lichaamstaal kennen en herkennen
  • Assertiviteit
  • Klantvriendelijkheid en klantenonthaal
  • Klachtenbehandeling
  • Evaluatie

Iedere module rond je af met een evaluatie. Dit kan in de vorm van een examen en/of opdracht.

 

 

Vastgoedtraject(13modules):

 

Module1:Vastgoedfundamentals

 

Basisbeginselenvoordevastgoedmakelaar – 4sessies
Kennismaking met de vastgoedsector

Het gereglementeerd en erkend beroep van vastgoedmakelaar
Het ABC van de vastgoedsector – 1u e-learning

Kennismaking met de vastgoedmarkt – 1u e-learning

Evaluatie – 1 sessie

 

Module2:Vastgoedmakelaaralsondernemer

 

Zelfstandigvastgoedmakelaar–3sessies Personeelsadministratie – 2 sessies

Interneorganisatievastgoedkantoor–3sessies Evaluatie – 1 sessie

 

Module 3: Vastgoeddossier

 

Samenstellen vastgoeddossier – 7 sessies
Basis materialenkennis – 4 sessies

Basis planlezen – 2 sessies
Commerciëletekst–1sessie
Evaluatie – 1 sessie

 

Module4:Vastgoedtransactie:Juridischecontext

 

Gerechtelijke recht –
1u e-learning Verbintenissenrecht–
1ue-learning Zakenrecht – 1u e-learning
Rechtsmethodologie – 2 sessies
Practicum – 2 sessies

Evaluatie wordt afgenomen tijdens de sessies

 

Module5:Vastgoedtransactie: Huur

 

Huur – 5 sessies

Algemeenheden
Soorten huur
Woningkwaliteitsnormering

Evaluatie – 1 sessie

 

Module6:Vastgoedtransactie: Koop

 

Koop – 6 sessies

Algemeenheden en juridische beschrijving
Verkoop van het onroerend goed
Woningbouwwet

Evaluatie – 1 sessie

 

Module 7: Duurzaam innoveren in vastgoed

 

Duurzaam renoveren – 6 sessies
Duurzame technieken – 3 sessies
Evaluatie – 1 sessie

 

Module8:Vastgoedendigitalisering

 

Digitalisering in de vastgoedsector – 5 sessies

Digitalisering en automatisering in het vastgoedkantoor
Customer journey en digitalisering in de vastgoedsector

Evaluatieopdracht

 

Module9: Vastgoedbeheer

 

Vastgoedbeheer–6sessies
Algemeenheden,
Syndicus(wet mede-eigendom, taken, documenten)
Rentmeester (taken)

Evaluatie – 1 sessie

 

Module 10: Marketing vastgoedkantoor

 

Marketing tools – 3 sessies
Opmaak marketingplan – 3 sessies
Evaluatieopdracht

 

Module 11: Financieel management vastgoedkantoor

 

Boekhouden – 5 sessies
Opmaak financieel plan – 8 sessies
Evaluatieopdracht

 

Module12:Vastgoedmarkten-waardering

Analyse en opvolg van de vastgoedmarkt – 2 sessies
Vastgoedwaardering – 4 sessies

Evaluatie – 1 sessie

 

Module13: Vastgoedcoaching

Portefeuilleanalyse – 2 sessies 
Beleggen in vastgoed – 3 sessies
Rendementsberekening – 3 sessies  
 Evaluatieopdracht

 

 

Tijdens de opleiding krijg je ook een aantal gastcolleges.

Stage

Tijdens het eerste jaar volg je een observatiestage van 2 dagen in een vastgoedkantoor.

De stage is ook gekoppeld aan de evaluatie van de module ‘efficiënt werken in het vastgoedkantoor’.

Eindproef

In het eerste jaar van de opleiding is er een beperkte eindproef vastgoedbediende, waarvan de inhoud de basis vormt van de allesomvattende eindproef op het einde van het tweede jaar.

 

 

 

TWEEDE JAAR

 

traject:Vastgoedmakelaar-bemiddelaar(11 modules)

 

 

Module1:Vastgoedprospectie

 

Prospectie – 2 sessies
Inkoopgesprek – 2 sessies
Waardebepaling – 3 sessies
Evaluatie opdracht inkooptechniek en Evaluatie waardebepaling – 1 sessie

 

Module2: Vastgoedopdracht

 

Vastgoedopdrachten–7 sessies
Evaluatie – 1 sessie

 

Module3: Verhuurdossier

 

Patrimonium documentatie verhuur – 3 sessies
Plaatsbeschrijving – 5 sessies

Evaluatie – 1 sessie

 

Module4: Verkoopdossier

 

Patrimonium documentatie verkoop – 4 sessies
Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu – 6sessies
Evaluatie – 2 sessies

 

Module 5: Huurovereenkomst

 

Juridische aspecten van de huurovereenkomst – 7 sessies
Gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pop-up
Evaluatie – 1 sessie

 

Module 6: Verkoopovereenkomst

 

Juridische aspecten van de verkoopovereenkomst – 11sessies

Eigendomstitel

Aansprakelijkheid vastgoedmakelaar bij gebreken

Verkoop van panden met bouwovertreding Verkoop op plan

Speciale vastgoedtransacties.

Opvolg na verkoop

Evaluatie – 1 sessie

 

Module 7: Vastgoedfiscaliteit

 

Verschillende vormen van fiscaliteit voor de vastgoedmakelaar – 5 sessies
Teruggave, meeneembaarheid

Tontinebeding vs. beding van aanwas Btw

Meerwaardebelasting Erfbelasting en schenken

Verkooprechten–3sessies

Evaluatie – 1 sessie

 

Module8: Vastgoedfinanciering

 

Financiering onroerend goed–4 sessies
Evaluatie – 1 sessie

 

Module 9: Overnames

 

Overdracht van handelsfondsen–5 sessies
Evaluatie – 1 sessie

 

Module10:Verkoopvanvastgoed

 

Ethisch handelen bij verkoop van vastgoed – 1sessie
Verkooptechnieken – 4 sessies

Evaluatieopdracht

 

Module11:EindwerkbegeleidingVastgoedmakelaar-bemiddelaar

 

Begeleiding in groep – 3 sessies
Individuele eindwerkbegeleiding

 

 

Examens

 

Per module wordt er een evaluatie afgenomen. Afhankelijk van de module bestaat de evaluatie uit een (schriftelijk of mondeling) examen of een opdracht.
De evaluaties worden tijdens het cursusjaar afgenomen.

 

Stage

Na deze modules, op het einde van het tweede jaar van de opleiding volg je een praktijkstage van 8 weken in een vastgoedkantoor.

 

EindproefVastgoedmakelaar- bemiddelaar

De opleiding rond je af met een eindproef. Deze eindproef omvat het maken van een eindwerk gevolgd door een mondelinge verdediging voor een jury.

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor wie een professionele activiteit of een beleidsfunctie in de vastgoedsector ambieert.

Toelatingsvoorwaarden
Beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO – 6de jaar TSO – 6de jaar KSO of 7de jaar BSO).

Een kopie van het diploma dient bij de inschrijving te worden afgegeven, zo niet kan de inschrijving niet worden verwerkt.

Een kandidaat die niet beschikt over een diploma van HSO en minimum 23 jaar is, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet een dossier ingediend worden op de campus en dit ten laatste op 30 augustus.

Materiaal en extra kosten

Vrijstellingen:

 

De voltijdse dagopleiding vastgoedmakelaar begint met een opleidingsluik ‘vastgoedbediende’. Dit wordt voor het grootste gedeelte ingepland in het eerste trimester van de opleiding. In dit luik zijn er geen vrijstellingen mogelijk. De leerdoelen en –inhouden van de vakken zijn specifiek gericht naar de vastgoedsector en het beroep van administratief vastgoedbediende in het bijzonder. Bijgevolg kunnen er geen vrijstellingen worden gegeven.

 

De vakken van het volgende luik in de opleiding, het ondernemerschapstraject vastgoedmakelaar, zijn allen gericht op het beroep van vastgoedmakelaar. Dit betekent echter niet dat op basis van een aantal diploma’s of credits geen vrijstellingen kunnen worden verleend.

Op basis van de diploma’s en getuigschriften behaald in het secundair onderwijs kunnen er geen vrijstellingen worden verleend vermits het diploma van het secundair onderwijs een toelatingsvoorwaarde is. Ook het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer – behaald binnen het secundair onderwijs – geeft om diezelfde reden geen aanleiding tot vrijstellingen.

Onderstaande vakken kunnen NIET worden vrijgesteld:

– Basisbeginselen van de vastgoedmakelaar;

– Contracten, opdrachten en mandaten;

– Boekhoudkunde en financieel beleid (2de deel);

– Kantoororganisatie en marketing;

– Speciale vastgoedtransacties;

– Overdracht handelsfondsen.

De leerdoelen en –inhouden van bovenstaande vakken zijn specifiek gericht naar het beroep van vastgoedmakelaar en kunnen zodoende niet worden vrijgesteld.

 

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen

Wie slaagt voor de examens en de eindproef en de stages volbrengt behaalt het diploma vastgoedmakelaar. getuigschrift. De diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en door BIV.

Info

Gent

Beginner icon

Beginner

Prijs vanaf 1.080,00 (incl. BTW)

Heb je een vraag over deze opleiding?

Stel een vraag

Deze opleidingen vind je misschien ook interessant:

Bekijk meer opleidingen

Vastgoedpromotor

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Ontwerpen, tekenen en modelleren in 3D met SketchUp (Pro)

Gent

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Beginner icon

Beginner

Vastgoedbediende

Gent

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Vastgoedexpert

education type icon

Avondopleiding

Gevorderd icon

Gevorderd

Estate of mind - (c) Guillaume Decock-5
Hadisa maakte haar droom waar en opende haar eigen vastgoedkantoor

Hadisa maakte haar droom waar en opende haar eigen vastgoedkantoor

Ondernemen

Blog
frituur openen syntra 1
Je eigen frituur openen?

Je eigen frituur openen?

Een nieuw (bij)beroep

Blog
Opleiding interieurinrichter syntra
Hoe word jij een interieurinrichter? Onze docent vertelt…

Hoe word jij een interieurinrichter? Onze docent vertelt…

Een nieuw (bij)beroep

Blog
brand element