Terug naar home
MijnSyntra
HVAC-R

Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I: voorbereiding en examen voor (niet-) koeltechniekers

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan legt de Vlaamse overheid alle technici die er aan werken een aantal kwaliteitseisen op. Op die manier probeert de overheid de kans op lekken van koelvloeistoffen uit koeltechnische installaties te voorkomen. De maatregel werd ingegeven door de Kyotonorm. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken. Bovendien zullen de koeltechnische bedrijven op regelmatige basis worden gekeurd en zullen ze moeten bewijzen dat het koeltechnisch personeel vakbekwaam is en over de nodige technische uitrusting beschikt om deze werkzaamheden op een verantwoorde en correcte wijze uit te voeren. Verder moeten ze ook nog de uitgevoerde werkzaamheden voldoende documenteren. Deze opleiding stoomt (niet-) koeltechnici klaar voor het officiële examen 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I' dat deze cursus afsluit.
 
 

Info

Aalst

Gevorderd icon

Gevorderd

Prijs vanaf 2.238,50 (incl. BTW)

I.s.m.

Kies een opleidingsformule en bekijk alle details:

Waar en wanneer?

Locatie Tijdstip les Startdatum

Prijs

Locatie

Aalst

Tijdstip les

overdag

Startdatum

18/08/2022

Prijs

€2.238,50

Lessenrooster Volzet

Locatie

Aalst

Tijdstip les

overdag

Startdatum

29/08/2022

Prijs

€2.238,50

Lessenrooster Volzet

Locatie

Aalst

Tijdstip les

overdag

Startdatum

28/09/2022

Prijs

€2.238,50

Lessenrooster Volzet

Programma

Theorie koeltechniek en wetgeving (8u)
 
 • Milieu-impact door het gebruik van koelmiddelen: emissie ozonafbrekende stoffen, directe en indirecte emissie, koelmiddelen problematiek, energieverbruik.
 • Koelmiddelen: gereglementeerde en toegestane koelmiddelen en oliën.
 • Lekdichtheid: bepaling lekdichtheid en kennis van beproevingstechnieken, wetgeving inzake lekdetectie, kennis van maatregelen om emissies van koelmiddelen te reduceren (m.b.t. ontwerp, onderhoud en herstellingen), kennis van risico’s op lekkage van bepaalde onderdelen van een koelinstallatie (naargelang van type verbinding, compressor…).
 • Kennis van de Vlaamse regelgeving en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek.

Koeltechnische handelingen (16u)

 • Onder druk brengen met inert gas Verifiëren van lekdichtheid.
 • Vacuümeren en controle.
 • Vullen van een installatie.
 • Wegen en noteren van gebruikte hoeveelheden.
 • In werking stellen, afregelen en controle, goede functionering.
 • Onderhoud, periodieke controle en logboek.
 • Terugwinning van koelmiddelen, wegen en noteren van de afgetapte hoeveelheden, opnieuw vullen van dezelfde installatie met het afgetapte gas.
 • Herhaling van terugwinning met minimaal koelmiddelenverlies.

Braseren (16u)

 • Braseren en de aaneenhechting van de verschillende onderdelen: leidingen in koper (met koper, met staal, met messing) met afsluiters, expansieventielen…
 • Plooitechnieken van koper en staal, bevestiging- en isolatietechnieken.
 • Onder druk brengen met stikstof.
 • Verifiëren van de lekdichtheid.
 • Verifiëren van de brasering door ze door te zagen.

Examen (8u)

Het examen bestaat uit 2 theoretische proeven en 2 praktijkproeven

 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I – theoretisch gedeelte over koeltechniek
 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I – theoretisch gedeelte over wetgeving
 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I – praktische proef – hardsolderen
 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I – praktische proef – koeltechnische handelingen

Voor wie

Technici die werkzaamheden (wensen) uit te voeren aan koeltechnische installaties (inclusief koeltransportinstallaties), zowel personeel als zelfstandige airco/WP.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen

Wie slaagt in het examen ontvangt het 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I' en het 'Bewijs van erkenning als koeltechnicus van categorie I'. Het is geldig voor onbepaalde duur, maar als gebruikseis geldt het vijfjaarlijks slagen voor een actualisatie-examen, af te leggen in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat.

Theoretische examen voorbereiden kan via volgende link:

https://omgeving.vlaanderen.be/examens-koeltechniek

Opgelet: de inschrijvingskost voor een herexamen praktijk bedraagt € 300.

 

Erkenningen

 

Info

Aalst

Gevorderd icon

Gevorderd

Prijs vanaf 2.238,50 (incl. BTW)

I.s.m.

Op zoek naar een opleiding op maat?

Offerte maatopleiding

Heb je een vraag over deze opleiding?

Stel een vraag

Deze opleidingen vind je misschien ook interessant:

Bekijk meer opleidingen

Online

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Gevorderd icon

Gevorderd

Gent, Sint-Niklaas

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Gevorderd icon

Gevorderd

Aalst

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Gevorderd icon

Gevorderd

Youpower - (c) Guillaume Decock-9
Bart en Tim maken bedrijven onafhankelijk van het distributienet

Bart en Tim maken bedrijven onafhankelijk van het distributienet

Een nieuw (bij)beroep

Blog
team digitale leeroplossingen syntra nxtpro 8
Op de koffie bij: Team digitale leeroplossingen

Op de koffie bij: Team digitale leeroplossingen

Teams

Blog
AB9E0C30-0A80-44D7-8FD1-48DB9F1DCE86
Ontmoet Elise Nys, creatieve cateraar

Ontmoet Elise Nys, creatieve cateraar

Een nieuw (bij)beroep

Blog
brand element