Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I: voorbereiding en examen voor (niet-) koeltechniekers

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan legt de Vlaamse overheid alle technici die er aan werken een aantal kwaliteitseisen op. Op die manier probeert de overheid de kans op lekken van koelvloeistoffen uit koeltechnische installaties te voorkomen. De maatregel werd ingegeven door de Kyotonorm. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken. Bovendien zullen de koeltechnische bedrijven op regelmatige basis worden gekeurd en zullen ze moeten bewijzen dat het koeltechnisch personeel vakbekwaam is en over de nodige technische uitrusting beschikt om deze werkzaamheden op een verantwoorde en correcte wijze uit te voeren. Verder moeten ze ook nog de uitgevoerde werkzaamheden voldoende documenteren. Deze opleiding stoomt (niet-) koeltechnici klaar voor het officiële examen 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I' dat deze cursus afsluit.
 

Extra opleidingen om je klaar te stomen voor de warmtepompen:

- Wil je na deze opleiding je de koeltechnische handelingen op airco's en warmtepompen eigen maken?  Volg dan onze 1-daagse opleiding Koeltechnische handelingen op airco's en warmtepompen in de praktijk | nxtpro

- Wil je meer achtergrond inzake koeltechniek volg dan het Verdiepingstraject airco’s en warmtepompen voor elektriciteits- en verwarmingstechnici | nxtpro

- Wil je REScert Warmtepompen volgen? Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - Warmtepompen (RESCert) | nxtpro

 

Waar en wanneer?

Locatie Startdatum Tijdstip les Prijs (Incl. BTW)
Aalst 06/08/2024 overdag € 2238.5
Aalst 02/09/2024 overdag € 2238.5
Aalst 19/09/2024 overdag € 2238.5
Aalst 04/11/2024 overdag € 2238.5
Aalst 06/01/2025 overdag € 2238.5
Aalst 17/02/2025 overdag € 2238.5
Aalst 28/04/2025 overdag € 2238.5
Aalst 12/08/2024 overdag € 2238.5
Aalst 04/09/2024 overdag € 2238.5
Aalst 05/02/2025 overdag € 2238.5
Aalst 17/09/2024 overdag € 2238.5
Aalst 12/11/2024 overdag € 2238.5
Aalst 21/01/2025 overdag € 2238.5
Aalst 22/04/2025 overdag € 2238.5
Aalst 21/08/2024 overdag € 2238.5