Terug naar home
MijnSyntra
Accountancy

Opleiding Belastingadviseur

Vakkennis, menselijk contact en strategisch denken zijn de belangrijkste wapens van een professionele belastingadviseur. Je hebt contacten met de belastingdienst en doet aangifte van vennootschaps-, inkomsten- en allerlei andere belastingen. Daarnaast breng je advies uit en interpreteer je de wetgeving. Fiscaliteit is een complexe materie die voortdurend in ontwikkeling is. Fiscale wetgeving, KB's, circulaires van bevoegde administraties, fiscale rechtsleer en rechtspraak volgen elkaar in snel tempo op. De internationalisering van het bedrijfsleven en de gevolgen daarvan op fiscaal vlak, maken alles er niet eenvoudiger op. Fiscaliteit is een materie voor specialisten geworden. Je krijgt een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding over de beroepskennis waarover je als accountant-belastingadviseur moet beschikken. De kracht van deze opleiding, die voortbouwt op een grondige boekhoudkundige voorkennis, ligt in haar praktijkgerichtheid en in de behandeling van concrete probleemsituaties. Je verwerft kennis over personen- en vennootschapsbelasting, je leert fiscale aangiftes optimaal invullen en er advies over verstrekken. Via casestudies wordt je analytische geest en je zelfredzaamheid getraind. Na de opleiding kun je als zelfstandige of als medewerker in een boekhoudkantoor of boekhoudafdeling van een bedrijf alle fiscale verplichtingen vervullen en zelfstandig fiscale dossiers behartigen, zowel op vlak van btw, personen- als vennootschapsbelasting. Daarnaast kun je de opgedane kennis ook gebruiken in aanverwante sectoren zoals het bank- en verzekeringswezen. Bekwame belastingadviseurs zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt. Het merendeel van de modules van deze opleiding komen in aanmerking voor vrijstellingen van het toelatingsexamen van het ITAA.

Info

Gevorderd icon

Gevorderd

Kies een opleidingsformule en bekijk alle details:

Waar en wanneer?

Jammer, op dit moment is deze opleiding nog niet beschikbaar.

Voorlopig staat deze opleiding nog niet ingepland. Blijf je graag op de hoogte wanneer je kunt inschrijven voor deze opleiding? Laat dan je gegevens na.

Hou me op de hoogte

Programma

De opleiding duurt twee jaar met gemiddeld 2 à 3 sessies per week.

 

EERSTE JAAR (295u + 26u afstandsleren)

 • Inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur (28u) vrijstelbaar op basis van een proef
 • Beroepskosten (22u)
 • Aangifte personenbelasting I (124u)
 • Vennootschapsbelasting fiscaal resultaat (60u)
 • BTW, belastingplichtige en belastbare handelingen (41u)
 • BTW, vrijstelling, maatstaf heffing, tarieven (17u)
 • BTW, intracommunautaire handelingen (29u)

 

TWEEDE JAAR (265u + 8u afstandsleren)

 • Fiscale procedure (20u) 
 • Basisbeginselen internationale fiscaliteit (32u)
 • Douane en accijnzen (20u)
 • Vennootschapsbelasting, aftrekposten en berekening (64u)
 • Aangifte Personenbelasting II (44u)
 • Deontologie (8u)
 • BTW, bijzondere regelingen (21u)
 • BTW, recht op aftrek, herziening, teruggaaf (37u)
 • BTW, onroerende goederen (9u)
 • BTW, invoer en uitvoer (13u)
 • Eindwerkbegeleiding, geïntegreerde case (4u)
 • Eindproef (1u)

Voor wie

Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor iedereen die een job ambieert in een boekhoudkantoor, in financiële diensten van een kmo of grote bedrijven, in overheidsdiensten of die zich wenst te vestigen als gecertificieerd accountant of belastingadviseur (na het doorlopen van een procedure via ITAA).

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Een diploma ondernemerschapstraject accountant (boekhouder) OF
 • Een bachelordiploma in bedrijfsmanagement afstudeerrichting ‘accountancy-fiscaliteit’ OF
 • Een masterdiploma studiegebied rechten, specialisatie fiscaliteit OF
 • Een diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs (voormalige HBO5), studiegebied ‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’, opleidingen ‘boekhouden’ of ‘fiscale wetenschappen’ of ‘accounting administration’

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden dan kun je meteen aanmelden bij het ITAA om de procedure tot gecertificieerd accountant of belastingadviseur op te starten. Heel wat modules van deze opleiding genereren vrijstelling bij het toelatingsexamen van het ITAA. De opleiding telt mee als permanente vorming bij het ITAA.

Materiaal en extra kosten

Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de bijhorende kost.

Handboeken dien je zelf nog aan te kopen. De lijst met aan te kopen handboeken ontvang je in de eerste les. Als je aankoopt via onze Student Shop geniet je van de groepskorting. Via het LMS MijnSYNTRA krijg je na inschrijving via jouw persoonlijk account toegang tot syllabi, presentaties en ander didactisch materiaal.

Tijdens de eerste les ontvang je een lijst van de aan te kopen handboeken. Via onze partner Standaard Boekhandel bieden wij de mogelijkheid om aan te kopen en thuis geleverd te krijgen: https://syntra-mvl.standaardstudentshop.be.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en voldoet aan alle reglementaire bepalingen inzake de uitoefening van het beroep, voor de beroepsvereniging ITAA.

Hoewel het beroep niet valt onder de vestigingsreglementering, is het toch gereglementeerd. Niemand mag als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep van boekhouder-fiscalist uitoefenen of de beroepstitel voeren van ‘erkend boekhouder-fiscalist’, of van ‘stagiair boekhouder-fiscalist’ als hij/zij niet ingeschreven is hetzij op het tableau van titularissen van het beroep, hetzij op het tableau van stagiairs. Deze tableaus worden bijgehouden door het ITAA.

Alleen de erkende boekhouders die lid zijn van het ITAA kunnen de titel van ‘erkend boekhouder-fiscalist’ verkrijgen. Binnen het ITAA bestaat geen afzonderlijke lijst van erkende fiscalisten. Men kan dus de titel van erkend fiscalist niet verkrijgen zonder ook erkend boekhouder te zijn.

Om erkend te worden als zelfstandig boekhouder-fiscalist moet de erkende boekhouder houder zijn van o.m. het diploma ondernemersopleiding fiscalist. Om de titel ‘erkend boekhouder-fiscalist’ te mogen voeren volstaat het niet alleen om de ondernemersopleiding met goed gevolg te doorlopen, men dient ook nog een aanvullende praktijkstage van 200 dagen te doorlopen (o.l.v. een stagemeester), en dit binnen een periode van ten minste 12 en hoogstens 36 maanden.De stage wordt afgesloten met een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het ITAA (art. 51).

Info

Gevorderd icon

Gevorderd

Neem deel aan onze infosessies

Bekijk het overzicht

Heb je een vraag over deze opleiding?

Stel een vraag

Deze opleidingen vind je misschien ook interessant:

Bekijk meer opleidingen

Praktijkcursus boekhouden voor de kmo

Gent

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Grondige snelcursus personenbelasting

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Beginner icon

Beginner

Accountancy assistent

education type icon

Werkplekleren

Beginner icon

Beginner

Praat mee met de boekhouder: Dubbel boekhouden

Gent

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Beginner icon

Beginner

Grondige snelcursus vennootschapsbelasting

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Beginner icon

Beginner

Grondige snelcursus BTW

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Beginner icon

Beginner

Balanslezen en ratio-analyse: Begrijp de cijfers van uw onderneming

Gent

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Beginner icon

Beginner

Accountant (boekhouder)

Gent

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Estate of mind - (c) Guillaume Decock-5
Hadisa maakte haar droom waar en opende haar eigen vastgoedkantoor

Hadisa maakte haar droom waar en opende haar eigen vastgoedkantoor

Ondernemen

Blog
roman-fietsenmaker
Roman: bescheiden fietsenmaker met groot talent

Roman: bescheiden fietsenmaker met groot talent

Een nieuw (bij)beroep

Blog
opleidingfotografie
Maak van jouw opleiding een voltreffer met deze tips

Maak van jouw opleiding een voltreffer met deze tips

Bijscholingen en specialisaties

Blog
brand element