Terug naar home
MijnSyntra
jenny-ueberberg-nKuY2wnXhbc-unsplash

21 november 2022

Ondernemen

Werkzoekenden met ondernemersplannen kunnen gebruikmaken van transitiepremie

Tot voor kort konden alleen uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (die een werkloosheidsuitkering, leefloon of ziekte-uitkering ontvangen) beroep doen op de zogenaamde transitiepremie. Maar daar komt binnenkort verandering in.

De transitie-watte? 

De transitiepremie is een financiële stimulans voor werkzoekenden die de stap naar ondernemerschap willen zetten. Via deze premie wil de overheid de drempel om een eigen zaak op te starten verlagen. De transitiepremie wordt telkens uitbetaald aan het einde van elke maand, gedurende maximaal 2 jaar.

Uitbreiding niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden  

Oorspronkelijk is de transitiepremie in het leven geroepen om werkzoekenden vanaf 45 jaar te ondersteunen bij het opstarten van een eigen zaak in hoofdberoep. In het voorjaar van 2021 werd beslist om de premie open te stellen voor alle uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, mits ze aan enkele voorwaarden voldoen.

Vanaf 1 december 2022 komen ook niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in aanmerking voor de premie - op voorwaarde dat ze minstens 6 maanden ingeschreven zijn als werkzoekenden bij VDAB. Zo ontvangt een niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende die tussen de 6 en 12 maanden is ingeschreven bij de VDAB ontvangt een kwart van de oorspronkelijke premie. Wie langer dan 12 maanden is ingeschreven krijgt de helft van de oorspronkelijke premie. 

Deze uitbreiding komt boven op een eerdere uitbreiding van de transitiepremie. 

ℹ️ Meer info over de transitiepremie vind je op de website van VLAIO.

Voorwaarde: prestarterstraject afronden 

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de transitiepremie, is het volgen van een prestarterstraject en het behalen van een 'Attest prestarterstraject'. Na afronding heb je 6 maanden de tijd om je in te schrijven als zelfstandige in hoofdberoep. 

In dit prestarterstraject leren deelnemende werkzoekenden hoe ze een realistisch ondernemersplan moeten opstellen. Zo kunnen ze goed voorbereid aan hun avontuur als zelfstandige starten. Bovendien kunnen ze met dit plan de transitiepremie aanvragen. 

Jumpstarters & start me up: waag de sprong naar zelfstandigheid 

Jumpstarters en Start Me Up zijn erkende prestarterstrajecten die bij Syntra Midden-Vlaanderen georganiseerd worden. Tijdens deze trajecten krijg je begeleiding op maat om jouw businessidee uit te werken. Onze coaches helpen jou met het in kaart brengen van de haalbaarheid van jouw toekomstige onderneming én de vertaling ervan naar een concreet plan.

👉 Wil jij ook springen? Ontdek meer over Jumpstarters en Start Me Up. 🤸‍♂