Terug naar home
MijnSyntra
2Ondertekening Syntra

31 mei 2022

Over Syntra

Odisee en Syntra gaan intensief samenwerken

‘Volwassenonderwijs en levenslang leren worden alsmaar belangrijker’

Hogeschool Odisee en Syntra Midden-Vlaanderen en Brussel willen elkaar de komende jaren versterken om studenten en cursisten nog beter te begeleiden naar de voor hen juiste plek om zich te ontwikkelen. Studenten doorverwijzen, lesmateriaal en personeel uitwisselen en dezelfde labo’s en gebouwen gebruiken, zowel Odisee als Syntra zien bijzonder veel potentieel in de samenwerking. ‘Vooral in opleidingen als ICT en toegepaste informatica zijn de raakvlakken groot, want daar is ‘levenslang leren’ nog meer dan in andere opleidingen of sectoren van enorm belang’, zegt Luk Schoofs, directeur Levenslang Leren van Odisee.

Op woensdag 1 juni zetten Syntra en Odisee in Gent officieel hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst, maar het idee om intensief samen te werken, leeft al langer dan vandaag. ‘Zowel volwassenonderwijs als levenslang leren worden in onze snel veranderende samenleving alsmaar belangrijker’, zegt Luk Schoofs van Odisee. ‘In de digitale sector of de voedingssector bijvoorbeeld veranderen de inzichten en werkmethodes zo snel dat bijscholen, maar ook van carrière switchen meer dan ooit de regel is. In plaats van mensen aan hun lot over te laten bij hun keuze of ze dat nu best bij Syntra doen of bij Odisee, kunnen we door samen te werken iedereen nog beter naar de juiste plek leiden. En dat kan Odisee zijn, maar ook Syntra.’ 

Complementair aanbod

Daarnaast kunnen studenten, nadat ze een opleiding aangevat hebben, in de toekomst ook veel sneller en beter begeleid worden naar een ander onderwijsniveau als dat nodig is. En dat werkt in twee richtingen. ‘Soms hebben wij cursisten die nog een stapje verder willen gaan in hun opleiding en die kunnen we doorverwijzen naar het aanbod van Odisee’, zegt Bert Van Cauteren van Syntra. ‘Langs de andere kant zien we vaak eerstejaarsstudenten op de hogeschool uit de boot vallen, omdat het misschien wat te zwaar of te theoretisch is. Deze samenwerking biedt een vangnet en toont de alternatieven. Een praktische opleiding van 1 of 2 jaar kan hen op weg zetten naar een mooie carrière, of toch opnieuw motiveren om een graduaats- of bachelordiploma te halen na een positieve leerervaring.’

Overdag hogeschool, na de uren Syntra

De samenwerking gaat veel verder dan enkel doorverwijzen en begeleiden bij studiekeuze. Zowel qua middelen als qua personeel is er veel overlap. Niet enkel in het uitwisselen van personeel, maar ook in het bijscholen van de medewerkers zelf. Zo kunnen Syntra-lesgevers zich verder ontwikkelen op Odisee en vice versa. Het aanbod van beide onderwijsinstellingen zal er zo enkel op verbeteren.

‘Daarnaast zien we dat er veel lesmateriaal en infrastructuur zijn die we kunnen delen’, zegt Luk Schoofs. ‘Denk aan de vele labo’s en ateliers die wij overdag intensief gebruiken, maar die na de werkuren, wanneer Syntra vooral actief is, momenteel vaak leeg staan. En ook qua marketing en werving kunnen we elkaar versterken. Syntra speelt een erg belangrijke rol in Vlaanderen in het volwassenonderwijs, net als Odisee. Het is maar logisch dat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken waar nodig. Zodat nog meer jongeren en volwassenen dan nu hun weg vinden naar de ideale opleiding om zich te ontwikkelen of hun plek in onze samenleving te vinden.’

Officiële start in Gent

Op woensdag 1 juni 2022 werd de samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend op de Campus Gent van Syntra Midden-Vlaanderen in aanwezigheid van onder andere Ann Verreth, afgevaardigd bestuurder en Algemeen Directeur van Odisee Hogeschool en Thierry Semey,  afgevaardigd bestuurder Syntra Midden-Vlaanderen en Syntra Brussel.

Groepsfoto Syntra - Odisee