6 september 2022 Teams

Op de koffie bij: Team Business & Support

IN HET KORT:

Wie: Anja, Lila, Rik, Sophie, Anniek, Nick, Katrien, Cindy, Larissa, Tuur, Marlies
Doelstelling: Een strategisch integratie en afstemming van onze eigen opleidingen nastreven met de klant als kompas.
Teamspreuk: De ezel valt niet ver van de boom.
Ideale teamactiviteit: Als er spijs en drank is, is elke activiteit ideaal.

Barack Obama zei ooit: “If you’re walking down the right path and you’re willing to keep walking, eventually you’ll make progress”. Wel, die uitspraak past bij het team ‘Business & support’ als het verloren muiltje van Assepoester. Na een aarzelende start werd doordacht een team gesmeed. Eén met goesting. Met panache. En de vaste wil om vooruit te gaan, steeds beter te doen. Stap voor stap. En vooral … samen. 

Jullie team is pas recent gevormd. Na een stevige reorganisatie?

“Klopt, Corona was een zware periode voor veel bedrijven. Maar ook een opportuniteit om even stil te staan, de eigen werking te evalueren en bij te sturen waar nodig. Die oefening maakten we ook bij Syntra Midden-Vlaanderen. Een kleine twee jaar geleden luidde operatie ‘Change’ een complete reorganisatie in van onze werkingsstructuur. De doelstelling? Alles in het werk zetten om nog sneller, nog beter te antwoorden op de noden van onze klanten, onze cursisten.”

Net zoals alle teams binnen Syntra Midden-Vlaanderen werd ons team gevormd in het kader van operatie ‘change’.

“Eén van de belangrijkste speerpunten daarbij was dat we afstapten van de ‘campuseilanden’. Tot dan toe was ons opleidingsaanbod afgesteld op wat er werd georganiseerd door de verschillende regionale vestigingen. Aalst, Asse, Gent, Sint-Niklaas waren als het ware concurrenten van elkaar en te dikwijls was hun aanbod gelijklopend. Met ‘Change’ werd dit in één beweging van tafel geveegd. Het nieuwe credo? Een klantgericht aanbod, over de vestigingen heen. Aangepast aan de nieuwe noden van een steeds sneller veranderende markt. Met een cursusaanbod dat aansluit – of zelfs voorop loopt – bij de nieuwste technologische mogelijkheden.”

Een ambitieus plan, was de organisatie zelf daar klaar voor?

“De verandering is zeker ten goede, absoluut. Maar een complete ommezwaai vraagt tijd. Om ‘change’ mogelijk te maken, werden uit de verschillende campussen medewerkers met dezelfde taken samen gezet. Waar we vroeger alleen en zelfstandig op een campuseiland werkten, werden we nu gevraagd om nauw en constructief samen te werken. Geen evidentie. En tot op vandaag is het zoeken.”  

We zijn eigenlijk een soort nieuw samengesteld gezin.

“We kenden elkaar niet, wisten niet goed waar iedereen mee bezig was, hadden elk een eigen werkmethodiek en een eigen visie. Maar wat ons verbindt is de wil, de goesting, de ‘drive’ om ervoor te gaan. Samen.”

“In de taakverdeling zitten ook voldoende mogelijkheden om voelsprieten te hebben naar de docenten. Welke ideeën broeien er bij hen? Hebben zij suggesties om het aanbod of de werking te verbeteren? Ook voor de cursisten hebben we in ons team aanspreekpunten. Want ook hun input is altijd een meerwaarde. Daarnaast laten we bedrijven die met opleidingsvragen zitten of nood hebben aan bepaalde opleidingen/profielen, ook niet in de kou staan.”

Klinkt goed, maar … wat doen jullie precies?

“Onze doelstelling? Nuttige en relevante opleidingen organiseren voor de ondernemingssector. Dat klinkt heel uitgebreid, en dat is het ook. Grote, middelgrote en kleine ondernemingen, zelfstandigen, schoolverlaters met zin voor ondernemerschap … allen kunnen ze bij ons terecht voor een aanbod op maat. Wij wapenen ze met kennis en ervaring zodat ze hun wensen en dromen kunnen realiseren.”

“Rik is onze teamleader. Daarnaast is hij ook ‘innovator’. Samen met docenten en andere partners speurt hij de markt af naar opportuniteiten die hij vertaalt naar nieuwe opleidingen. Tuur zorgt dat de planning van de docenten vorm krijgt en stemt verder met hen af. Nick zorgt voor de coördinatie en ontwikkeling van de opleidingen onder nxtpro. Katrien en Cindy staan in voor een vlotte trajectbegeleiding, zodra de opleiding van start gaat. Larissa is onze competentiecoach waar cursisten bij terecht kunnen, terwijl Sophie zorgt voor een gedegen begeleiding op de werkvloer. Ondernemerscoach Anniek staat cursisten dan weer bij die zelfstandig een zaak willen opstarten. Dit in het kader van Start me-Up (zie verder).”

We willen ons opleidingsaanbod voortdurend updaten zodat het perfect aansluit bij wat de ondernemerssector nodig heeft. Innovatief inspelen op nieuwe marktontwikkelingen.

“Anja en Lila van Jumpstarters zijn de buitenbeentjes in ons team, die werkzoekenden  begeleiden bij de opstart van een eigen zaak. Ze bieden een persoonlijke begeleiding om ondernemersideeën actief te verkennen en de haalbaarheid ervan in kaart te brengen op basis van een persoonlijk actieplan en ondernemersplan. Een groot deel van ons opleidingsaanbod sluit daar uiteraard op aan. En uit die wisselwerking ontstaat verrijking waarvan het hele team profiteert.”

Een plezant geoliede machine dus.

“Ja, maar eentje die nood heeft aan extra power. Als ondernemers zien we oplossingen. We willen zaken aanpakken, optimaliseren. We hebben enorm veel ideeën, straffe plannen én de goesting om ermee aan de slag te gaan.”

Enkele extra hersenen en handen zijn absoluut welkom.

Met welk van deze ideeën gingen jullie nu al aan de slag?

“Het betrekken van partners buiten de eigen organisatie. Zo vermijden we tunnelvisie en houden we voeling met de nieuwste inzichten en best practices. Zo hebben we nu met enkele hogescholen een erg interessante uitwisseling.”

“We staan die scholen bij met relevante opleidingen voor hun medewerkers, ontwikkelen samen nieuwe vormingen, gaan aan de slag met ‘duaal leren’, en schakelen elkaar in als klankbord om het opleidingsaanbod af te toetsen en te verfijnen.”

Is er een mooi voorbeeld, een activiteit waarin jullie werking duidelijk naar voor komt?

“Ons team is initiatiefnemer van ‘Start me Up’, een opleidingspakket dat ondernemers in spe klaarstoomt voor een vliegende start. De combinatie van persoonlijke coaching en het delen van kennis, vaardigheden en inzichten in groep zorgt ervoor dat cursisten uitgedaagd en gesteund wordt om goed voorbereid aan de slag te gaan. Competente experten brengen onmiskenbare skills bij, terwijl een ondernemerscoach cursisten niet alleen begeleidt maar ook fungeert als inspirerend klankbord bij de opstart van hun eigen zaak.”

Ondernemen is het DNA van Syntra. Het initiatief wordt in nauwe samenwerking met de andere teams uitgerold, maar wij nemen de lead. We organiseren, begeleiden, coachen en halen veel energie uit de resultaten.

 “Op kleinere schaal, doen we hetzelfde bij de ‘Ondernemerscafés’. Events waarin we experts uitnodigen om een aspect van ondernemen toe te lichten. Vol tips en tricks om ermee aan de slag te gaan, of het nog beter te doen. Met uiteraard achteraf netwerkingsmogelijkheden tijdens een gezellige receptie. Wie zich aangesproken voelt, is absoluut welkom!”

Rik

Nick

Anniek

Katrien

Cindy

Larissa

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht