28 april 2022 Een nieuw (bij)beroep

“DE TOEKOMST VAN ONZE ECONOMIE ZAL CIRCULAIR ZIJN … OF NIET”

IN HET KORT:

  • Opleiding: Klimaatneutraal ondernemen, circulair ondernemen

  • Docenten: Alex Polfliet, Jonathan Verdonck

  • Sleutelbegrippen: klimaatneutraliteit, circulariteit, energieonafhankelijkheid, stijgende grondstofprijzen

Duurzaam ondernemen zit in de lift. En daar heeft de actualiteit veel mee te maken.

Alex Polfliet: “Klopt volledig. Duurzaam, kilmaatverantwoord en toekomstgericht ondernemen. Hoe je het ook noemt, het is vandaag een enorm hot topic. Tot voor kort investeerden vele bedrijven vooral in dergelijke ingrepen omdat het maatschappelijk verantwoord was. Klimaatneutraal ondernemen was daarbij een visie, een doordachte en vooral bewuste manier om met medewerkers, klanten, investeerders én ons klimaat om te gaan. Maar nu merken we een pijlsnel stijgende interesse omwille van heel concrete economische redenen …”

“Oplopende wachttijden, stijgende grondstofprijzen – door schaarste en door Covid, stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne, de discussies rond het al dan niet sluiten van onze kerncentrales … Door al deze erg actuele problemen beseffen steeds meer ondernemingen dat fossiele brandstoffen eindig zijn, dat de prijs wellicht nooit meer zal dalen. En dat ze flink op kosten kunnen besparen door nu te investeren in, bijvoorbeeld, het opwekken van eigen energie. Dat die daarbij groen en duurzaam is, is een mooie surplus.”

Jonathan Verdonck: “Het gaat ook verder dan enkel energie. Ook de grondstofafhankelijkheid maakt onze bedrijven kwetsbaar. Prijsstijgingen zorgen voor onrust, bijna paniek. En dus moet onze manier van produceren worden herdacht. Automatisch kom je daarbij opnieuw terecht bij duurzame maatregelen.”

“Waar groene investeringen tot voor kort dus vooral imagoversterkend waren, zijn ze nu zoveel meer geworden. De winsten van duurzaam, verantwoord ondernemen zijn voor het eerst onmiskenbaar. Zowel wat betreft het milieu, de maatschappij als de eigen portemonnee.”

Groen ondernemen is nu gewoon beter ondernemen.

Alex Polfliet: “Het momentum is er. Aan ons nu om zoveel mogelijk werkgevers en werknemers te wapenen met kennis en tools om de klimaatuitdaging eindelijk aan te gaan. En dat doen we bij Syntra en nxtpro via de cursussen ‘klimaatneutraal ondernemen’ en ‘circulair ondernemen’.

Wat is precies dat ‘circulair ondernemen’?

Jonathan Verdonck: “Aan de basis van de circulaire economie ligt het doordacht omspringen met onze beschikbare grondstoffen. In onze huidige wegwerpeconomie gaan we uit van een lineair systeem: we importeren grondstoffen op grote schaal, gebruiken ze en dumpen hen daarna als afval. Het resultaat is dat we eindige grondstoffen aan een recordtempo uitputten én afvalbergen creëren en materialen ‘cremeren’ in afvalverbrandingsovens. Los van het feit dat we met al dat afval ons milieu om zeep helpen, zal een groot deel van onze grondstoffen binnen 20 jaar opgesoupeerd zijn. Willen we nog generaties lang op deze aardbol rondlopen, dan moet dit systeem radicaal op de schop. En liefst zo vlug mogelijk.”

“Het alternatief is de circulaire economie. Deze sluit kringlopen. Zet in op hernieuwbare grondstoffen en hergebruik. Materialen, water … worden in omloop gehouden. Ofwel in een natuurlijke cyclus van verteren en heropname, ofwel in een technische cyclus van hergebruik en recyclage. Zonder waardeverlies en zonder afvalstroom.”

Vertaalt dit verschil zich ook in mogelijke investeringskosten?

Alex Polfliet: “Absoluut. Klimaatneutraal ondernemen kan stap voor stap. Als adviseur klimaatneutraal ondernemen maak je duurzaamheid concreet. Via vaak eenvoudig realiseerbare projecten creëer je gezonde en comfortabele leefomgevingen en focus je op de vergroening van de mobiliteit. Zo boek je snel winsten. Waarop je dan weer verder kan bouwen.”

Jonathan Verdonck: “Circulair ondernemen betekent voor de meeste ondernemingen dan weer een gigantische ommekeer. Een radicaal herdenken van alle bedrijfsprocessen. Grootste nadeel is dat deze zeer zware investering zich bovendien niet meteen vertaalt in winsten. Een circulair bedrijf moet zich vooral inpassen in circulaire projecten. En zal daarbij op zoek moeten gaan naar circulaire partners om deze te realiseren. Waardoor je je de facto deels afsluit voor de huidige niet-circulaire economie, die vandaag nog veel groter is.”

De toekomst van onze economie zal circulair zijn … of niet

“Dus waarom zou je die investering doen? Wel, willen we een toekomst blijven hebben op onze planeet, dan is deze radicale omslag absoluut nodig. En liever vandaag dan morgen. Dus is het op zijn minst interessant om je nu al te informeren, ideeën op te doen, na te denken over toekomstige mogelijkheden.”

De lessen zijn hoofdzakelijk online, wat wellicht het beste past bij deze onderwerpen?

Alex Polfliet: “Inderdaad. In onze cursussen kiezen we bewust voor een blended traject. Met een grote nadruk op het online lesgeven. Leuke insteek daarbij is dat we tijdens de tweede les de ‘carbon footprint’ berekenen van zowel online als fysieke lessen. Dit overtuigt iedereen meteen om de wagen thuis te laten en vooral online te leren en oefenen.

Jonathan Verdonck: “Al zijn er ook duidelijk aantoonbare voordelen om elkaar heel af en toe ook fysiek te ontmoeten voor een klassikale les. Die combinatie blijft erg waardevol.”

Alex Polfliet: “Naast de theorie zetten we sterk in op praktijkgerichte oefeningen waarin deelnemers concrete plannen uitwerken voor het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld, hoeveel zonnepanelen kunnen er op het dak, op welke positie, met welke investeringskost? En wat is daarbij de terugverdientijd, de milieu-impact? De resultaten van dergelijke oefeningen vormen de ideale aanzet voor de volgende klimaatneutrale investering.”

Welke profielen zien jullie vaak terugkeren bij de cursisten?

Jonathan Verdonck: “Die zijn heel divers. Bedrijfsleiders, HR-medewerkers, facility managers, consultants, mensen die hun carrière een nieuwe wending willen geven … Eén ding bindt hen: ze zijn allen supergemotiveerd om te werken aan een betere wereld zonder dat we daarbij moeten inboeten aan welvaart. Integendeel zelfs.”

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht