LEARN@WORK

In de schoot van het ESF-project Learn@work mochten wij de voorbije twee jaar ervaringen opdoen over de drempels voor werkende cursisten binnen de opleidingen Kinderbegeleider baby’s en peuters en Customs Consultant. Beide opleidingen worden door Syntra aangeboden als beroepskwalificerend traject en werden geselecteerd omdat ze rechtstreeks toeleiden naar een knelpuntberoep. Recente ontwikkelingen in beide sectoren maakten dit project bovendien bijzonder relevant.

Daarmee verwijzen we enerzijds naar de betreurenswaardige incidenten die zich de voorbije maanden in een aantal crèches hebben voorgedaan en waardoor de kinderopvang in een ware storm is beland. Tegelijkertijd zijn de Vlaamse kinderbegeleiders de straat opgekomen om de ongunstige arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden aan de kaak te stellen. Het tekort aan begeleiders is daarvan het jammere gevolg en heeft de werkdruk in de kinderopvang merkbaar doen toenemen. Tenslotte zien we dat ook de kwalificatieplicht, die zegt dat iedere kinderbegeleider tegen april 2024 over de juiste kwalificaties moet beschikken, voor wat onrust zorgt.

In de logistieke sector heeft de Brexit dan weer de pionnen herschikt. Door het nieuwe Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, is de complexiteit van de douanewetgeving verder toegenomen en is ook het bestaande tekort aan deskundige declaranten verder aangescherpt. Hoewel de sector dit tekort gedeeltelijk heeft kunnen ondervangen, merken we dat met name rond de Antwerpse haven de vraag nog steeds heel acuut is. 

Op basis van de drempels die we tijdens de onderzoeksfase van het project hebben vooropgesteld, werden verbeteracties uitgedacht en toegepast in een aantal proeftuinopstellingen. Wij sloegen daarvoor de handen in elkaar met onze partners van Syntra West en PXL. Verder konden we ook rekenen op de medewerking van verschillende organisaties uit beide sectoren. 

ESF 472_9675

Financiële steun: 

  • € 174.966

  • Bijdrages: 40 % ESF, 30 % VCF, 30 % private middelen

 

Ben je benieuwd naar onze bevindingen? Dan verwijzen we je graag door naar ons rapport:

 

 

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht