3 januari 2024

Op naar een duurzamer Europa: Syntra Midden-Vlaanderen neemt deel aan TEACH4SD

Syntra Midden-Vlaanderen neemt deel aan het Erasmus+ project TEACH4SD (Teach for Sustainable Development). Daarin werken vijf landen samen om duurzaamheid te implementeren in Europese opleidingscentra en instellingen voor hoger onderwijs. Samen met Odisee Hogeschool en CEO’s 4 Climate vormt Syntra Midden-Vlaanderen de Belgische delegatie voor dit project. TEACH4SD loopt van 1 september 2024 tot 31 augustus 2027.

duurzame ontwikkeling in opleidingscentra en hoger onderwijs

“Met het project TEACH4SD willen we duurzame ontwikkeling stimuleren in Europese opleidingscentra, hogescholen en universiteiten”, vertelt Jo Van de Weghe, manager strategische projecten bij Syntra Midden-Vlaanderen. “Het project is een samenwerking tussen vijf landen: Denemarken, Nederland, Spanje, Roemenië en België. Binnen die landen is telkens een kennispartner, een industriepartner en een opleidingspartner betrokken. Voor België zijn dat Odisee vzw, CEO’s 4 Climate en Syntra Midden-Vlaanderen.”

duurzaamheid binnen vijf domeinen

Concreet gaat TEACH4SD om duurzaamheid in vijf domeinen: gezondheid, handel, ondernemerschap, kledij en textiel. Elk van de vijf landen die samenwerken neemt één thema op. “De bedoeling is dat elk land intensief werkt rond één domein, maar dat we finaal wel alle informatie met elkaar delen en dat elk land zijn zeggenschap mag hebben over alle vijf de thema’s”, zegt Jo. “België is de trekker voor het thema handel, maar wil toch vooral mee het accent leggen op het thema ondernemerschap. Het DNA van zowel Syntra, Odisee Centre for Sustainable Entrepeneurship als CEO’s 4 Climate is doordrongen van ondernemerschap.”

duurzaamheidsroadmap

Het duurzaamheidsproject heeft drie grote doelstellingen. In de eerste plaats zullen de vijf landen een duurzaamheidsroadmap ontwikkelen. “Dat is zeg maar ons plan van aanpak: we leggen vast waar we concreet naartoe willen en hoe we dat precies gaan realiseren. Daar zijn we momenteel volop mee bezig”, vertelt Jo.

concrete materialen

In een tweede fase zullen er concrete, didactische tools worden ontwikkeld om de uitdagingen van de roadmap te  tackelen. “Die materialen zullen in die fase gestest worden in Syntra Midden-Vlaanderen, haar Europese look-alikes en in het hoger onderwijs. Voor die ontwikkeling gaan we een samenwerking aan met onze docenten: hoe willen zij duurzaamheid geïntegreerd zien in onze opleidingen? Of zien ze duurzaamheid toch liever als een apart lessenblok?”

langetermijnstrategie

Tot slot is het kwestie van een strategie op lange termijn uit te werken. “De opgedane inzichten en de didactische materialen die we ontwikkeld hebben tijdens TEACH4SD, mogen niet verloren gaan na het einde van het project. Daarom is het ook belangrijk om na te denken over hoe we dit alles kunnen verankeren op langere termijn”, zegt Jo.