7 februari 2024

HOGENT en Syntra Midden-Vlaanderen plannen gemeenschappelijke campus op The Loop

HOGENT, Syntra Midden-Vlaanderen, NV Grondbank The Loop en stadsontwikkelingsbedrijf sogent tekenden een intentieovereenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd voor de bouw van een nieuwe gemeenschappelijke campus op The Loop.

een leven lang leren op de The loop

HOGENT en Syntra hebben plannen om samen een nieuwe campus te bouwen waarbij een leven lang leren en ontwikkelen een belangrijke drijfveer is. Dat willen ze graag doen op Veld 12 Oost van The Loop in Gent, de site waar onder meer Flanders Expo en Ikea gevestigd zijn. Daarom gingen ze in gesprek met NV Grondbank The Loop en sogent, die vorig jaar startten met de inrichtingsstudie voor die zone.

De campus die HOGENT en Syntra voor ogen hebben, kan een perfecte invulling zijn voor een deel van dit veld. De zone is vlot bereikbaar met de fiets en met het openbaar vervoer.

technische opleidingen

Zowel HOGENT als Syntra hebben infrastructurele noden voor hun technische opleidingen, waaronder elektrotechniek, bouw, HVAC, biochemie, textiel en mode. De bouw van een gemeenschappelijke campus biedt daar een antwoord op. Het is meteen een wissel op de toekomst en garandeert de kwaliteit van de opleidingen.

the loop als leercontinuüm

Door complementaire vakken en opleidingsmomenten te voorzien, willen de onderwijspartners komen tot een breed aanbod van bij-, na-, en herscholingen voor de regio Gent en Oost-Vlaanderen. Met de gemeenschappelijke campus creëren HOGENT en Syntra zo voor hun studenten en cursisten een leercontinuüm, zodat zij vlot de overstap kunnen maken tussen beroeps- en onderwijskwalificerende trajecten en uiteindelijk geleidelijk kunnen opbouwen naar getuigschriften en diploma’s. 

regionaal assessment center van hogent

HOGENT werkt in de context van een leven lang ontwikkelen overigens met verschillende partners en actoren toe naar een regionaal assessment center voor de Schelde-Deltaregio. Het assessment center zal op een kwaliteitesvolle en klantgerichte manier de erkenning nastreven van competenties verworven via in-, non-, en formeel leren. De mogelijkheid wordt onderzocht om de activiteiten van dat assessment center ook te integreren op de campus op The Loop.

wordt vervolgd

Het komende jaar zullen alle partijen de haalbaarheid van het project verder onderzoeken. De definitieve invulling zal door HOGENT en Syntra in een latere fase bepaald worden.