LEERBEDRIJF WORDEN IN DUAAL LEREN?

HELP HET TALENT VAN MORGEN VANDAAG MEE OPLEIDEN

 

Werkplekleren

Met werkplekleren worden leeractiviteiten bedoeld die plaats hebben op een werkplek in een onderneming. Dankzij het werkplekleren verwerft een leerling in een echte arbeidssituatie en op een praktijkgerichte manier nieuwe kennis en vaardigheden. In Syntra Midden-Vlaanderen doen de leerlingen 4 dagen per week aan werkplekleren. De resterende dag krijgen de leerlingen in één van onze campussen lessen Algemene Vorming en Beroepsgerichte Vorming.

Leerbedrijven

Een leerbedrijf is een onderneming of organisatie waar de leerling kan werkplekleren en een  belangrijk deel van zijn/haar opleiding geniet. Dankzij het grote aandeel aan werkplekleren en de begeleiding door een mentor, verwerft een Syntra-leerling al-doende competenties die belangrijk zijn op de werkvloer. Hier tegenover staat er een maandelijkse leervergoeding waar de leerling recht op heeft. Via deze link kan je bekijken op welke maandelijkse leervergoeding de leerling recht heeft.

Word een Mentor voor jongeren

In een leerbedrijf wordt een mentor aangesteld. Een mentor is iemand van de onderneming die de leerling begeleidt en ervoor zorgt dat de leerling voldoende leerkansen heeft bij het werkplekleren. In vele gevallen is de mentor het ondernemingshoofd, maar het kan even goed ook een ervaren medewerker uit het bedrijf zijn. Je staat er als  leerbedrijf niet alleen voor, want Syntra Midden-Vlaanderen wijst je een competentiecoach toe. Dat is iemand met ervaring in het duaal leren die ervoor zorgt dat het werkplekleren vlot verloopt en de mentor en de leerling ondersteunt bij het werkplekleren.

Voordelen

  • De leerling doet aan werkplekleren in jouw onderneming en past toe wat in Syntra geleerd werd. Dankzij de begeleiding van de mentor verwerft de leerling ook nieuwe kennis en vaardigheden. Op die manier komt de opleiding beter tegemoet aan wat jij als ondernemer van nieuwe medewerkers verwacht.

  • Een leerling opleiden komt ook het imago van jouw bedrijf ten goede: je geeft hiermee het signaal dat je aandacht besteed aan de opleiding en vorming van je medewerkers.

  • Je hebt de kans jouw vakmanschap te delen met leergierige jonge mensen en hen de nodige expertise bij te brengen.

  • Een erkend leerbedrijf heeft onder bepaalde voorwaarden recht op de mentorkorting. Dat is een vermindering tot maximum €800 per kwartaal op de werkgeversbijdragen die voor de mentor moeten betaald worden. Info is te vinden op: vlaanderen.be/mentorkorting

  • Het leerbedrijf ontvangt onder bepaalde voorwaarden jaarlijks een stagebonus van €500 tot €750 bij het opleiden van een leerling onder de 18 jaar. Meer info op: vlaanderen.be/stagebonus

  • En niet te vergeten: dankzij de begeleiding heb je snel een paar deskundige helpende handen op de werkvloer.

Interesse om leerbedrijf te worden voor jongeren?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Extra begeleiding door Syntra

Een leerjongere opleiden hoef je niet alleen te doen. Onze competentiecoach zorgt voor een vlot contact en goede begeleiding. Ook krijg je heel wat hulpmiddelen om de opleiding vlot te laten verlopen. Zo maak je tijdens de opleiding gebruik van een online tool die heel eenvoudig toelaat om op te volgen wat de leerling heeft geleerd.

Hoe kan ik als bedrijf in aanmerking komen?

Om een leerling van duaal leren in je onderneming of organisatie op te leiden, heb je een erkenning als werkplek nodig. De belangrijkste erkenningsvoorwaarden hebben betrekking op jouw onderneming en de mentor.

Een erkenning als werkplek kan je in enkele stappen aanvragen via het digitale loket app.werkplekduaal.be. De competentiecoach van Syntra Midden-Vlaanderen is bereid om je hierin te ondersteunen.

Alle info rond de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure kan je raadplegen in onze brochure voor leerbedrijven.