Terug naar home
MijnSyntra
Duaal leren 1

Duale Upskilling 2.0: de duale professionele bachelor

Arteveldehogeschool, Liberform en Syntra Midden-Vlaanderen engageren zich om twee afstudeerrichtingen van de Artevelde bacheloropleidingen Organisatie en Management en Bedrijfsmanagement te dualiseren. Dat houdt in dat studenten niet langer aan het einde van hun opleiding stage lopen, maar al tijdens hun studies nieuwe kennis en ervaring opdoen op de werkvloer, het zogenaamde werkplekleren. In welke mate en onder welke condities kan duaal leren en dan meer specifiek het kwalificerend werkplekleren bij werkende volwassenen leiden tot een verhoogde participatie aan levenslang leren?

Financiële steun

  • ESF: €99.853,58

  • Vlaams cofinancieringsfonds: €74.890,18

Duur

1 april 2021 tot 30 juni 2023

leerjobs logo