Terug naar home
MijnSyntra
Vastgoed

Opleiding Vastgoedmakelaar

Een vastgoedmakelaar is een door het Beroepsinstituut (BIV) erkende vastgoedprofessional, die zijn beroep uitoefent als bemiddelaar, syndicus of rentmeester. De bemiddelaar is de meest bekende en de meest uitgeoefende vorm van het beroep: voor derden bijstand verlenen bij een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen. Een syndicus zorgt voor het beheer en het behoud van de gemene delen van de mede-eigendom van gebouwen. De rentmeester beheert of ontwikkelt onroerende goederen voor rekening van derden.

Info

Aalst, Gent, Sint-Niklaas

Beginner icon

Beginner

Prijs vanaf 595,01 (incl. BTW)

Kies een opleidingsformule en bekijk alle details:

Waar en wanneer?

Klassikale lessen

Locatie Startdatum Tijdstip les Prijs

Locatie

Aalst

Startdatum

19/09/2023

Lessenrooster

Tijdstip les

avond

Prijs

€595,01

Nu inschrijven

Locatie

Gent

Startdatum

20/09/2023

Lessenrooster

Tijdstip les

avond

Prijs

€595,01

Wachtlijst

Locatie

Sint-Niklaas

Startdatum

23/09/2023

Lessenrooster

Tijdstip les

avond, weekend

Prijs

€595,01

Nu inschrijven

Programma

Programma

De opleiding Vastgoedmakelaar bestaat uit een algemeen vastgoedtraject gevolgd door een keuzetraject Vastgoedmakelaar-bemiddelaar of Vastgoedmakelaar-syndicus.

Na 3 cursusjaren rond je het volledige traject af.

Vastgoedtraject (13 modules):

Module 1: Vastgoed fundamentals

 • Basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar – 4 sessies
  • Kennismaking met de vastgoedsector
  • Het gereglementeerd en erkend beroep van vastgoedmakelaar
 • Het ABC van de vastgoedsector – 1u e-learning
 • Kennismaking met de vastgoedmarkt – 1u e-learning
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 2: Vastgoedmakelaar als ondernemer

 • Zelfstandig vastgoedmakelaar – 3 sessies
 • Personeelsadministratie – 2 sessies
 • Interne organisatie vastgoedkantoor – 3 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie  

Module 3: Vastgoeddossier

 • Samenstellen vastgoeddossier – 7 sessies
 • Basis materialenkennis – 4 sessies
 • Basis planlezen – 2 sessies
 • Commerciële tekst – 1 sessie
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 4: Vastgoedtransactie: Juridische context

 • Gerechtelijke recht – 1u e-learning
 • Verbintenissenrecht – 1u e-learning
 • Zakenrecht – 1u e-learning
 • Rechtsmethodologie – 2 sessies
 • Practicum – 2 sessies
 • Evaluatie wordt afgenomen tijdens de sessies

Module 5: Vastgoedtransactie: Huur

 • Huur – 5 sessies
  • Algemeenheden
  • Soorten huur
  • Woningkwaliteitsnormering
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 6: Vastgoedtransactie: Koop

 • Koop – 6 sessies
  • Algemeenheden en juridische beschrijving
  • Verkoop van het onroerend goed
  • Woningbouwwet
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 7: Duurzaam innoveren in vastgoed

 • Duurzaam renoveren – 6 sessies
 • Duurzame technieken – 3 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 8: Vastgoed en digitalisering

 • Digitalisering in de vastgoedsector – 5 sessies
  • Digitalisering en automatisering in het vastgoedkantoor
  • Customer journey en digitalisering in de vastgoedsector
 • Evaluatieopdracht

Module 9: Vastgoedbeheer

 • Vastgoedbeheer – 6 sessies
  • Algemeenheden
  • Syndicus (wet mede-eigendom, taken, documenten)
  • Rentmeester (taken)
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 10: Marketing vastgoedkantoor

 • Marketing tools – 3 sessies
 • Opmaak marketing plan – 3 sessies
 • Evaluatieopdracht

Module 11: Financieel management vastgoedkantoor

 • Boekhouden – 5 sessies
 • Opmaak financieel plan – 8 sessies
 • Evaluatieopdracht

Module 12: Vastgoedmarkt en -waardering

 • Analyse en opvolg van de vastgoedmarkt – 2 sessies
 • Vastgoedwaardering – 4 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 13: Vastgoedcoaching

 • Portefeuilleanalyse – 2 sessies
 • Beleggen in vastgoed – 3 sessies
 • Rendementsberekening – 3 sessies
 • Evaluatieopdracht

Vastgoed in de praktijk

 • Tijdens de opleiding maak je kennis met de praktijk door middel van verschillende gastcolleges.

 

Keuzetraject: Vastgoedmakelaar-bemiddelaar (11 modules)

 

Module 1: Vastgoed prospectie

 • Prospectie – 2 sessies
 • Inkoopgesprek – 2 sessies
 • Waardebepaling – 3 sessies
 • Evaluatieopdracht inkooptechnieken
 • Evaluatie waardebepaling – 1 sessie

Module 2: Vastgoedopdracht

 • Vastgoedopdrachten – 7 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 3: Verhuurdossier

 • Patrimoniumdocumentatie verhuur – 3 sessies
 • Plaatsbeschrijving – 5 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 4: Verkoopdossier

 • Patrimoniumdocumentatie verkoop – 4 sessies
 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu – 6 sessies
 • Evaluatie – 2 sessies

Module 5: Huurovereenkomst

 • Juridische aspecten van de huurovereenkomst – 7 sessies
  • Gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pop-up
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 6: Verkoopovereenkomst

 • Juridische aspecten van de verkoopovereenkomst – 11 sessies
  • Eigendomstitel
  • Aansprakelijkheid vastgoedmakelaar bij gebreken
  • Verkoop van panden met bouwovertreding
  • Verkoop op plan
  • Speciale vastgoedtransacties
  • Opvolg na verkoop
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 7: Vastgoedfiscaliteit

 • Verschillende vormen van fiscaliteit voor de vastgoedmakelaar – 5 sessies
  • Teruggave, meeneembaarheid
  • Tontinebeding vs. beding van aanwas
  • Btw
  • Meerwaardebelasting
  • Erfbelasting en schenken
 • Verkooprechten – 3 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 8: Vastgoedfinanciering

 • Financiering onroerend goed – 4 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 9: Overnames

 • Overdracht van handelsfondsen – 5 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 10: Verkoop van vastgoed

 • Ethisch handelen bij verkoop van vastgoed – 1 sessie
 • Verkooptechnieken – 4 sessies
 • Evaluatieopdracht

Module 11: Eindwerkbegeleiding Vastgoedmakelaar-bemiddelaar

 • Begeleiding in groep – 3 sessies
 • Individuele eindwerkbegeleiding

Eindproef Vastgoedmakelaar-syndicus

 • De opleiding rond je af met een eindproef per keuzetraject. De eindproef omvat een naslagwerk gevolgd door een mondelinge verdediging voor een jury.

 

 

 

 

Keuzetraject: Vastgoedmakelaar-syndicus (8 modules)

 

Module 1: Vastgoedbeheer en mede-eigendom

 • Wet op de mede-eigendom – 7 sessies
 • Inleiding vastgoedbeheer – 2 sessies
 • De syndicus – 2 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 2: Juridisch beheer en verzekeringen

 • Juridisch beheer – 5 sessies
  • Rechtspraak en beroepsgerelateerde wetgeving
  • Interpretatie basisakte en reglementen
  • Oplevering gemene delen
 • Verzekeringen in mede-eigendom – 5 sessies
 • Evaluatie – 2 sessies

Module 3: Administratief beheer

 • Administratief beheer van de mede-eigendom – 9 sessies
  • Basisakte
  • Gebouwdossier
  • De syndicusovereenkomst
  • De algemene vergadering
  • Opmaak contracten leveranciers en aannemers
  • Overdracht kavel
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 4: Bouwkundig en technisch beheer

 • Bouwkunde – 2 sessies
 • Technisch beheer – 6 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 5: Financieel beheer

 • Boekhoudkunde – 4 sessies
 • Financieel beheer – 6 sessies
 • Evaluatie – 2 sessies

Module 6: Conditiemeting en Life Cycle Cost van een gebouw

 • Conditiemeting gebouw – 2 sessies
 • Onderhoudsplanning – 3 sessies
 • Evaluatie – 1 sessie

Module 7: Professioneel handelen voor de syndicus

 • Ethisch handelen in het syndicuskantoor – 1 sessie
 • Vergadertechnieken – 5 sessies
 • Communicatietechnieken – 6 sessies
 • Evaluatieopdracht

Module 8: Eindwerkbegeleiding Vastgoedmakelaar-syndicus

 • Begeleiding in groep – 3 sessies
 • Individuele eindwerkbegeleiding

Eindproef Vastgoedmakelaar-syndicus

 • De opleiding rond je af met een eindproef per keuzetraject. De eindproef omvat een naslagwerk gevolgd door een mondelinge verdediging voor een jury.

 

 

(Programma onder voorbehoud van wijzigingen)

Examen

Per module wordt er een evaluatie afgenomen. Afhankelijk van de module bestaat de evaluatie uit een (schriftelijk of mondeling) examen of een opdracht. De evaluaties worden tijdens het cursusjaar afgenomen.

Het volledige traject rond je af met een eindproef per keuzetraject (Vastgoedmakelaar-bemiddelaar of -syndicus).

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor wie een professionele activiteit of een beleidsfunctie in de vastgoedsector ambiëert.

Toelatingsvoorwaarden: 
Beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO – 6de jaar TSO – 6de jaar KSO of 7de jaar BSO).

Een kopie van het diploma dient bij de inschrijving te worden afgegeven, zo niet kan de inschrijving niet worden verwerkt.

Een kandidaat die niet beschikt over een diploma van HSO en minimum 23 jaar is, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet een dossier ingediend worden op de campus en dit ten laatste op 30 augustus.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO – 6de jaar TSO – 6de jaar KSO of 7de jaar BSO).

 

Een kopie van het diploma dient bij de inschrijving te worden afgegeven, zo niet kan de inschrijving niet worden verwerkt.

 

Een kandidaat die niet beschikt over een diploma van HSO en minimum 23 jaar is, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet een dossier ingediend worden op de campus en dit ten laatste op 30 augustus..

 

Materiaal en extra kosten

Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden bieden wij in principe al onze cursussen en lesmateriaal digitaal aan op ons leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de bijhorende kost. 

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen

Bij het slagen voor de eindexamens en het eindwerk bekomt men het officieel diploma van “Opleiding tot ondernemingshoofd” voor het beroep van “Vastgoedmakelaar”. Na het behalen van je diploma kan je inschrijven op de lijst van stagiair-vastgoedmakelaars bij het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars (BIV) om zo de erkenningsprocedure tot erkend zelfstandig vastgoedmakelaar te starten. De stage duurt 1 jaar. Het diploma is erkend door BIV en door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en het voldoet aan alle reglementaire bepalingen inzake de uitoefening van het beroep.

Vrijstellingen:

De vakken van dit ondernemerschapstraject zijn allen gericht op het beroep van vastgoedmakelaar. Dit betekent echter niet dat op basis van een aantal diploma’s of credits geen vrijstellingen kunnen worden verleend.

Op basis van de diploma's en getuigschriften behaald in het secundair onderwijs kunnen er geen vrijstellingen worden verleend vermits het diploma van het secundair onderwijs een toelatingsvoorwaarde is. Ook het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer – behaald binnen het secundair onderwijs – geeft om diezelfde reden geen aanleiding tot vrijstellingen.

Erkenningen

De opleiding kan terugbetaald worden via  sectorfonds 323 voor werknemers onder PC 323 (Info omtrent te volgen procedure via campus: eerste les van het cursusjaar).

Info

Aalst, Gent, Sint-Niklaas

Beginner icon

Beginner

Prijs vanaf 595,01 (incl. BTW)

Heb je een vraag over deze opleiding?

Stel een vraag

Deze opleidingen vind je misschien ook interessant:

Bekijk meer opleidingen

Vastgoedexpert

education type icon

Avondopleiding

Gevorderd icon

Gevorderd

Vastgoedbediende

Gent

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Vastgoedpromotor

education type icon

Avondopleiding

Beginner icon

Beginner

Ontwerpen, tekenen en modelleren in 3D met SketchUp (Pro)

Gent

education type icon

Bijscholingen en specialisaties

Beginner icon

Beginner

Estate of mind - (c) Guillaume Decock-5
Hadisa maakte haar droom waar en opende haar eigen vastgoedkantoor

Hadisa maakte haar droom waar en opende haar eigen vastgoedkantoor

Ondernemen

Blog
frituur openen syntra 1
Je eigen frituur openen?

Je eigen frituur openen?

Een nieuw (bij)beroep

Blog
Opleiding interieurinrichter syntra
Hoe word jij een interieurinrichter? Onze docent vertelt…

Hoe word jij een interieurinrichter? Onze docent vertelt…

Een nieuw (bij)beroep

Blog
brand element